Agymanók c. animációs film felhasználása a mentalizáció fejlesztésére

A dolgozatot Károlyi Borbála, az ELTE hallgatója készítette a Békés iskolák program számára.

Kedves Érdeklődők!

A tématervemet elsősorban az alsós gyerekek érzelmi intelligenciájának, mentalizációs képességeinek, együttműködő képességeinek fejlesztésére készítettem.

Az órákat az erkölcstan órákhoz tudnám leginkább kapcsolni, de a gyakorlattípusok más tantárgyak tanításába is beépíthetők. Akár iskolán kívüli foglalkozások keretein belül is megtarthatók. Érdekes lehet különböző életkorú gyerekek együttműködésével megvalósítani a foglalkozásokat, így még nagyobb hangsúlyt kaphat az egymástól tanulás módszere.

Képtalálatok a következőre: inside out"

Javasolt évfolyam: 2.

Természetesen a játékos feladatokat lehet könnyíteni/nehezíteni, így más korosztályoknak is megfelelhetnek. Érdemes az adott gyerekcsoport fejlettségi szintjéhez igazítani azokat, de az alsós korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve készítettem a tervezetet.

A tématervemet a következő, a kerettanterv által meghatározott témák valamelyikéhez illeszteném:

1.-2. évfolyam: Társaim- Ők és én

3.-4. évfolyam: Milyen vagyok én és milyennek látnak mások?, Közösségben és egyedül – a társaim és én

Azt is el tudom képzelni, hogy az órákat nem ugyanabban az évben tartja meg a pedagógus az osztálynak, hiszen azok egyre fejlettebb képességek meglétét feltételezik, ilyen módon épülnek egymásra. Így érdemes azokat az elemeket kipróbálni, amire az adott osztály készen áll.

Az adott témát 7 órában/foglalkozásban terveztem meg a következő célok alapján:

(A célokat a 2013-as kerettantervben feltüntetett fejlesztési célokra építve határoztam meg.)

 • Érzelmi intelligencia fejlesztése.

 • Mentalizációs képességek fejlesztése.

 • Együttműködő képességek fejlesztése.

 • A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése.

 • Az erkölcsi érzék és a lelkiismeret fejlesztése.

 • A tanulók képessé tétele arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, amelyek egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érdekeihez. Közben pedig fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek segítségükre vannak a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, valamint a bűntudat kezelésében.

 • A személyes kapcsolatok és vonzódások világában való tájékozódás képességének fejlesztése, mások elfogadásának segítése.

 • Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése.

 • Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának támogatása.

 • A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket képviselő példaképek keresése.

 • A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok az osztályközösség működéséről.

 • A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása. Az alapvető kommunikációs formák tudatos használatának fejlesztése.

 • A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység erősítése.

 • A személyes érzések és gondolatok kifejezésének gyakoroltatása.

Képtalálatok a következőre: inside out"

Előzmények:

 • A tanulók előzetes tudására, eddigi tapasztalataikra építés.

 • Esetleg elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében.

Folytatás:

 • A mentalizációs képesség fejlesztése további gyakorlatok során.

Más filmek, könyvek, stb. feldolgozásával, vagy további empatikus képességet fejlesztő játékos gyakorlatokkal.

A 7 óra fő gondolatai a következők:

1.-2. alkalom: A film megnézése közösen.

3. alkalom: Érzések felidézése és megnevezése saját tapasztalatok és a filmről való beszélgetés során.

4. alkalom: Érzelmek felismerése és megnevezése.

5. alkalom: Érzelmek értelmezése.

6. alkalom: Érzelmek átélése, a mentalizációs képesség alapozása, fejlesztése.

7. alkalom: Segítségadás lehetőségeinek tudatosítása, a védelmező szerep megtapasztalása.

Képtalálatok a következőre: inside out"

Melléktémák:

Amennyiben a pedagógus valamelyik óra során azt érzi, hogy az osztály még nem áll készen a továbblépésre, a magasabb szintű gyakorlásra, akkor érdemes megszakítani a folyamatot és hosszabb ideig időzni a fent felsorolt témakörök valamelyikénél.
Felhasznált források:

A kivágott képek, valamint filmrészletek az Inside Out / Agymanók (2015.) című filmből származnak.

A bullying kisfilm forrása: STOP BULLYING! a short Film https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=AcZmrp-3yCs

További képek:

A teljes dolgozat az óratervekkel letölthető innen:   Károlyi Borbála: Agymanók és a mentalizáció ( Károlyi-Borbála_Agymanók-és-a-mentalizáció.pdf : 316,8 KB )

Vélemény, hozzászólás?