Győri Váci Mihály Általános Iskola, Győr

A békés szemlélet legyőzheti az iskolai erőszakot! – ezzel a hittel csatlakoztunk a Békés Iskolákhoz 2017 februárjában. Adler Katalinnak, a Zuglói Békítő Team prevenciós koordinátorának a Békés Iskolákról szóló bevezető előadása lelkesedéssel töltött el bennünket. Célunk lett, hogy az egész iskolánkat áthassa ez az erőszakellenes program. Így hát, három elhivatott és elkötelezett pedagógus – Répásiné Hajnal Csilla, Takácsné Tóth Abonyi Márta pedagógusok és Várhegyi Adrienn gyógypedagógus – kezdeményezésével megalakult az a Békítő team, amely belevágott: március-áprilisban felmérte és elkészítette az iskolánk diagnózisát.  Áprilisban, két napos továbbképzés során az egész tantestületünk megismerkedett a „békés programmal” és felkészült annak a gyermekek számára történő átadására.

Az országos programhoz csatlakozva – annak trénereiként és megyei koordinátoraiként – nem csak iskolánknak, hanem a régió intézményeinek is abban kívánunk segítséget nyújtani, hogy megismerjék a Békés Iskolák szemléletét és programját.

Célunk, hogy térségünk minél több iskolájába eljusson az az egymás tiszteletén alapuló szemlélet, melyben a tétlen szemlélők és a passzív közösség attitűdjének megváltoztatásával, képessé válhatnak a konfliktusok, az agresszív indulatok megfelelő kezelésére. Amely intézményi klímába nem fér bele a bántalmazás és agresszivitás, mert elutasítják azt. Amely kapcsolatban tanulók, tanárok és szülők odafigyelnek egymásra, gyermek és szülő együttműködő partnerré válik.

Az iskola honlapja: http://vaciiskola.hu/

Közös szabályalkotás

Akár egy iskolai osztályterembe képzeljük magunkat, akár az osztálytermek előtti folyosón állunk, vagy az udvaron nézünk körül, gyakran találkozhatunk rendzavaró viselkedéssel. Láthatjuk, ahogy a gyerekek egymást püfölik, tanár a diákokkal üvöltözik, pedagógusok védenek vagy vádolnak gyerekeket feltételezett tetteikért. Olyan hatalmi harcokkal találjuk szemben magunkat, amivel tudatosan foglalkozni kell! Először is ahhoz, hogy egy biztonságos és támogató légkörű közeget hozzunk létre,   tudatosítanunk szükséges, hogy senki nem tud támadóvá válni áldozat nélkül, és a támadónak szüksége van nézőközönségre! Előzetes tudatásunkat latba vetve, meg kell határoznunk a bántalmazó-áldozat-szemlélő társas szerepeit. Minden esetben törekednünk kell arra, hogy gyors és hatékony beavatkozást eszközöljünk, hogy a tanulók és a tanárok is a maguk tevékenységét nyugodt és biztonságos körülmények között tehessék! Continue reading “Közös szabályalkotás”