Légkörjavító iskolai dekorációk

Az intézményi légkört sok minden befolyásolja. Ezek közül az ott dolgozók, tanulók közötti kapcsolatok minősége, a kommunikáció, a konfliktus kezelési módszerek a legfontosabbak.

Ugyanakkor sokat tehetnek a békés, biztonságos légkör kialakításához azok az üzenetek, amik az elfogadó, erőszakmentes, mentalizáló szemléletet képviseli. Gondoljunk csak az óriásplakátok és a reklámok hatására. A Békés iskolák programon belül pozitív értékek, üzenetek megjelenítésére felhasználjuk az intézmény épületét is.

A kampány modulról itt lehet bővebben olvasni.

Zuglói Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest

Kiskőrösi Pedagógiai Szakszolgálat, Kiskőrös

Kiskőrösi EGYMI, Kiskőrös

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 5.n. osztály, Budaörs

Nyugalom Díj

A Győri Váci Mihály Általános Iskola az iskolagyűlését 2018. április 5-én tartotta. Ekkor oklevéllel jutalmazzák MINDEN osztálynak azon tanulóit, akik két hónapi teljesítményükkel (Nyugalom-díj “cédulák” begyűjtésével) kiérdemelték  a “Nyugalom díjat” az alábbi területek valamelyikén.
 

 1. Kiválóan tud uralkodni a haragján
 2. Nyugodt tud maradni nehéz helyzetekben is
 3. Jó ötletei vannak a békés megoldások keresésében
 4. Észreveszi, ha társai segítségre szorulnak és segít nekik
 5. Legjobb csapatjátékos

A Nyugalom Díj oklevelek pdf formátumban letölthető innen belépés/regisztráció után:

  Nyugidíj Oklevél – pdf ( nyugalom-dij-oklevel_1.pdf : 472,0 KB ) (Az igazgató neve üresen hagyva.)

A cédulák pedig innen szintén belépés/regisztráció után:   Nyugidíj cédula ( nyugidíj-cédulák-1.docx : 418,9 KB ) (A cédula forrása a Vadaskerti Gyermekkórház egyik képzése.)

Köszönjük szépen a Győri Váci Mihály Általános Iskolának, hogy közkinccsé teszik ezt a békés gyakorlatukat.

Felhívás – közvetítsünk hasznos, pozitív üzeneteket!

Várjuk az intézményi jó gyakorlatokat, kreatív ötleteket, amelyek bármilyen módon segítik az intézménybe járó gyermekeket, tanulókat!
A Békés iskolák program az intézményi légkör javítását célozza. Néha egy-egy apróság is sokat javíthat az odajárók közérzetén. Az alábbi képek külföldi példák, de tudjuk, hogy sok magyar iskolában és óvodában is találunk hasonlóan kreatív megoldásokat. Várjuk a képeket ezekről a poszt alatti kommentben, vagy az info@bekesiskolak.hu e-mail címre. A beérkező jó példákat bemutatjuk a honlapunkon és az FB-oldalunkon, hogy mások is inspirálódhassanak. Kérjük, a képekhez írják oda az iskola, óvoda nevét és a települést is.

A képek forrásai: https://www.facebook.com/WonderfulEngineering/posts/1695821510509855

Közösségek pszichoterápiája, békés iskolák – Interjú Sándor Éva pszichológussal, II. rész

A Békés Iskolák egy bántalmazásellenes program, aminek abban rejlik a különlegessége, hogy nem a bántalmazóra helyezi a hangsúlyt, hanem az egész rendszerre, amelyben a bántalmazás megjelenik. Ez az amerikai S. Twemlow pszichoanalitikus pszichiáter professzor és F. Sacco pszichológus és gyermekvédelmi szakember által megálmodott program, melyet számos országban bevezettek már. Magyarországra Horgász Csaba pszichológus által jutott el, aki egy kis csapatot gyűjtött maga köré a magyar adaptációhoz. Mostanra az amerikai program a magyar viszonyoknak megfelelően került átalakításra, és olyan szemléleti és gyakorlati keretet nyújt az önkéntesen jelentkező intézményeknek, melyeket ők a saját igényeiknek, szükségleteiknek megfelelően dolgozhatnak ki.

A cikk további része itt érhető el:

Közösségek pszichoterápiája, békés iskolák – Interjú Sándor Éva pszichológussal, II. rész

A program folyamatmodellje

A Békés iskolák program folyamatmodellje

– a regionális békítő teamek számára –

 

Regionális Békítő Team

Az adott régióban az iskolákat, óvodákat valamilyen módon támogató intézmények (pl. pedagógiai szakszolgálat, családsegítő és gyermekjóléti, EGYMI) szakemberei, önkormányzati, civil és egyéb szervezetek (amelyek prevenciós feladatokat végeznek a gyerekek, családok vagy a pedagógusok körében) szakemberei, valamint önkéntesek (pl. nyugdíjas pedagógusok, egyéb szakemberek, szülők, egyetemi hallgatók stb.) alkotják.

Céljuk, hogy a körzetük köznevelési intézményeivel megismertessék a békítős szemléletet és segítsék az elköteleződötteket a programjuk felépítésében.

Optimális esetben a résztvevők rendszeresen találkoznak és team munkát végeznek, valamint a helyszínen segítik az iskolákat, óvodákat. Mindez része a munkaidejüknek.

Bővebben: /csatlakozas/regionalis-bekito-team/

A Regionális Békítő Team feladatai

 1. Megalakulás
 • A keretek, szabályok tisztázása
 • Egymás megismerése és a biztonságos, bizalmi légkör megteremtése
 • A csoportfunkciók kiosztása
  • javasoljuk, hogy a csoportot kettős vezetéssel vigyék, így ha egyikük pl. lebetegszik, még a másik tovább tudja vinni a folyamatokat (jó, ha az egyik vezető pszichológus, akinek van tapasztalata a csoportdinamikában, a teammunkában és az esetmegbeszélésekben.)
  • javasoljuk, hogy a csoport figyeljen arra, hogy nehogy egy társuk túlzottan sok feladatot vállaljon magára. Törekedjenek a kiegyensúlyozott munkamegosztásra.
 • A munkamód kialakítása
 • Folyamatos fejlődés, a team működésre való állandó reflektálás, a békítős légkör megteremtése és életben tartása (egy fajta modell közösség kialakítása)
 • A csoportban természetesen felmerülő konfliktusok, problémák békítős, resztoratív szemléletű kezelése és megoldása.
 1. Szemlélet kialakítása és a program megismerése
 • Fontos, hogy a csoport tagjai elmélyedjenek a békítős szemlélet megismerésébe. A hatékony működés és a szemlélet továbbadása akkor tud megvalósulni, ha már belsővé vált ez a szemlélet.
 • Fontos, hogy a közös nyelv is kialakuljon a közös szemlélet mellett.
 • A program megismerése
 1. A program népszerűsítése
 • Stratégiaalkotás a program népszerűsítésére a régióban
 • Felkészülés
 • Kivitelezés
 1. Az elköteleződő intézmények elindítása
 • Az intézményvezetővel való egyeztetés (támogatja-e a programot, a vezető szerepe a programban, a vezető feladatai a programban)
 • A tantestület számára a Bevezető előadás megtartása
 • Az intézményi békítő team megalakulásának facilitálása. A békítő team megismertetése a feladataival.
 • A diagnosztikai modul lebonyolításában való segédkezés, ha erre van igény
 • Az intézményi békítő team tagok szemléletformálása (igény szerint lehet tréningformában is)
 • A diagnosztikai modul végén a problématérkép elkészítése és a prezentálásra való felkészülés segítése, ha erre igény mutatkozik
 • A vezetői modul kivitelezése
 • Kampány megszervezésében való segédkezés (ha erre igény mutatkozik)
 • A probléma térkép és a közösség igényei mentén a program megtervezése – ennek segítése
 1. A folyamatkísérés
 • A regionális békítő tagok felkérhetőek arra, hogy beüljenek az intézményi teamekbe és facilitálják a folyamatokat vagy csak alkalmanként, az elakadások során nyújtson segítséget a csapatnak
 • A regionális békítő team szupervíziós támogatást nyújtanak a régiójuk intézményeinek a folyamat bármely szakaszában
 • Találkozási lehetőséget biztosítanak a különböző békés intézményeknek, hogy inspirálódhassanak egymástól, megoszthassák a tapasztalatokat
 • A régióban jelentkező speciális igényekre, problémákra saját modulokat dolgoznak ki és ajánlják meg az intézmények számára
 1. Kapcsolattartás
 • A regionális békítő team kapcsolatot tart az országos békítő teammel (Szupervíziós Békítő Team) és a többi regionális csapattal
 • Tapasztalataikat megosztják az országos hálózattal
 • Az általuk, illetve az intézményeikben megjelenő jó gyakorlatokat elküldik bekesiskolak.hu számára, így bővítve a „közkincset”, amely minden békítős úton járó számára elérhető

Az intézményi békítő teamek támogatása

Előzmények

Ha egy intézményből érdeklődés mutatkozik a programra, akkor legelőször az intézmény vezetőjével szükséges egyeztetni. A megbeszélés során az alábbi témákat kell tisztázni:

 • A programhoz elengedhetetlenül szükséges a vezető elkötelezettsége és támogatása
 • A program önkéntességen alapul, nem teheti a vezető kötelezővé
 • Az intézményi békítő team ülésein ne vegyen rész, hogy a hatalmi harcok és játszmák elkerülhetőek legyenek. Ám a vezető fontos feladata, hogy biztosítsa a team számára az időt, helyet és a támogatását. A békítő team munkájáról folyamatos tájékoztatást kap.
 • A vezető számára felajánlható, hogy a regionális békítő team munkájában vegyen részt, ha szeretne.
 • A vezető feladata az erőforrások megszerzése a különböző modulok kivitelezéséhez
 • Az intézményi békítő team munkájának láthatóvá tételét segítse az intézményen belül (pl. az értekezleten kapjanak időt), munkájukat ismerje el
 • A vezetői modult tervezzék be és vegyenek részt rajta, majd a továbbiakban annak szellemében (békítős, resztoratív) rendezzék a konfliktusokat, problémákat

A bevezető előadás után valamelyik intézményi dolgozó (pl. az iskolapszichológus vagy egy pedagógus) mondja el, hogy hol, hogyan, meddig lehet jelentkezni békítő team tagnak.

Békítő team modul

1) Ha megalakult a békítő team, tisztázták a kereteket, szabályokat, kiválasztották a két csoportvezetőt, a vezetőséggel kapcsolatot tartó személyt és az egyéb csoportfunkciókat, akkor készen állnak arra, hogy megismerjék a feladataikat.

2) Ennek során hangsúlyozzuk a békítős szemlélet elsajátításának fontosságát és annak menetét (irodalom feldolgozás, tréningek, a mindennapokban felmerülő helyzetek békítős szemléletben való átgondolása stb.). Készítsünk erre egy tervet.

3) Ismertessük meg a diagnosztikai modullal a békítő teamet, és bocsássuk a rendelkezésükre a kérdőíveket, valamint az interjú kérdéseit. Biztassuk őket arra, hogy szabják az intézményükre a kérdőíveket. Készítsenek egy tervet a diagnosztika lefolytatására. Ennek részei:

 • kérdőív gyerekeknek
 • az óvodásoknak és az 1-2 osztályosoknak csoportos interjú
 • kérdőív szülőknek
 • kérdőív pedagógusoknak (és a vezetőségnek is!) és a technikai dolgozóknak
 • interjú pedagógusokkal (és a vezetőségnek is!) és a technikai dolgozóknak.

A kérdőíveket gyorsabb és kényelmesebb online-kérdőív formában felvenni. Így az összesítést is elvégzi a program.

Az interjúzást a békítő team tagjai végzik. Kb. 40-60 perces beszélgetésekre érdemes számítani személyenként. A regionális békítő team tagja magára vállalhatja a vezetőség interjúztatását. Néha arra is szükség lehet, hogy a kapott eredményeket ő jelezze vissza az intézményvezető számára (ha a tantestület sok negatívumot fogalmaz meg a vezetéssel kapcsolatban).

A kérdőívek és az interjúk összesítésével készül a problématérkép, ami az egész tantestület előtt bemutatásra kerül. A közösség közösen dönt arról, mely problémákkal szeretne legelőször foglalkozni.

4) Tervezés: bátorítsuk a békítő teamet, hogy tervezzék meg a diagnosztika eredményére építve az intézmény saját programját. Ismertessük meg őket a különböző modulokkal, tárjuk fel a meglevő erőforrásokat (pl. ha egy vagy több pedagógus elvégezte az Együttműködő kommunikáció tréningjét, ami teljesen kompatibilis a Békítővel, akkor el lehet gondolkozni azon, hogyan lehet bevinni az intézmény mindennapjaiba, hogyan lehet megismertetni vele a kollégákat, a szülőket és a gyerekeket).

5) Ismertessük meg őket a kampány modullal is. A megtervezett programot egy látványos kampány keretén belül vezessék be.

6) A továbbiakban az igényeknek megfelelően segítsük, támogassuk az intézményi békítő teameket.

Új cikk a Békés iskolák programról a Mindset-en

A Békés iskolák szemléleti keretének egyik fő vonulata a közösségek pszichoterápiája. Amit az analitikusok már nagy tapasztalattal a hátuk mögött, egyéni terápiában alkalmaznak, az a közösségek terén még szinte gyerekcipőben jár. A békítős út szemlélete azt feszegeti, hogyan lehet átvinni ezt a terápiás tudást, tapasztalatot a közösségekbe is. Többféle módon próbálják alkalmazni ezt az újfajta szemléletet, erre az egyik példa a Békés Iskolák, ami az egyének helyett az egész rendszerre tekint terápiás szemlélettel. Sándor Évával, pedagógiai szakpszichológussal, a Békés iskolák program hazai adaptációját végző csapat tagjával beszélgettünk.

A cikk teljes terjedelmében itt olvasható: http://mindset.co.hu/kozossegek-pszichoterapiaja-bekes-kozossegek-interju-sandor-eva-pszichologussal-mindset/

2018.01.27-ei Szupervíziós Békítő Team

2018.01.27-én, szombaton ismét ülésezett a Szupervíziós Békítő Team.

A Kiskőrösi EGYMI békítő teamjének vezetője, Fazekasné Tatai Renáta mutatta be az intézményük békítős folyamatát.

Új, a program iránt érdeklődő vidéki és fővárosi iskolák mutatkoztak be teamünkön. A felvetődő kérdéseikről beszélgettünk.

Gedő Ágnes és Hegyi Dorottya, pszichológusok egy új, vezetőknek szóló modult mutattak be.

Végül pedig a Békés iskolák program kutatási lehetőségeit jártuk körbe.

Felhívás Győr-Moson Sopron és Komárom-Esztergom megye iskoláinak

Az idézett cikk forrása: POK Hírek 2017. november

A gonosz diadalához csak annyi kell, hogy a jók tétlenek maradjanak.” – Edmund Burke
(A Békés Iskolák mottója)


Mindennapos problémákkal küzdenek az iskolák, bántalmazás: fizikai-, verbális- és kapcsolati szinten is. A bántalmazott, a megvert, a kirekesztett, a megfenyegetett, a kigúnyolt gyermek lelkében ez mély, örök nyomokat hagyhat.

„A Békés Iskolák szemlélet és módszer a békés iskolai környezet kialakításához.” – olvasható a Békés Iskolák honlapján. Ezt kerestük! Mi, a Győri Váci Mihály Általános Iskola közössége, egy éve döntöttünk, csatlakozunk a Békés Iskolákhoz.

Adler Katalinnak, a Békés Iskolák program szakmai csapatának tagja bevezető előadása után célunk lett, hogy az egész iskolánk szemléletén változtassunk, hogy megismertessük az általa bemutatott Békés Iskolák bántalmazás-ellenes program üzenetével.

Miért csatlakoztunk?
Azért, mert hiányként éltük meg, hogy mi magyar pedagógusok igen kis arányban találkozhatunk az oktatásban az iskolai bántalmazás, az ott tapasztalt erőszak-jelenség megelőzésével foglalkozó témákkal. Az intézményeket nem kötelezi semmi a bántalmazás elleni tudatos fellépésre, pedig a külföldi tapasztalatok szerint egy jól alkalmazott bántalmazásellenes program 20-30 százalékkal csökkenti annak előfordulását.
Mert hisszük, hogy a békés szemlélet megtanítható és képes legyőzni az iskolai erőszakot!
Azért, mert Békés Iskolák program mindenki számára elérhető és kitartással, szakmai elkötelezettséggel megvalósítható.
Azért, mert jobbá akarunk válni és a környezetünket is jobbá akarjuk tenni!


Mi jellemzi a Békés Iskolákat?

Nagyon leegyszerűsítve: az iskolai bántalmazás kialakulásának és fennmaradásának okát a szemlélők a szemlélők hozzáállásában látja. Ha a bántalmazást szemlélő diákok és pedagógusok egységesen elutasítják a bántalmazást, akkor a bántalmazó kerül szembe a csoporttal. A megelőzés kulcsa tehát a szemlélők mozgósítása, empátiájuk fejlesztésével a viselkedésük megváltoztatása.

A Békés Iskolák programban a vezetőség és a tanári kar nagy része elköteleződött.
A program melletti elköteleződés és az abban való hit nélkül, semmilyen változás nem lehet sikeres.
A tantestület többségének idővel kedvező attitűddel, motiváltsággal kell rendelkeznie a programmal kapcsolatban, hogy az valóban működni tudjon, sikeres legyen.

A Békés Iskolák program az iskola minden tanulóját bevezeti a békítő szemléletbe.
Az iskolai konfliktuskezeléssel foglalkozó programok általában néhány osztályra korlátozódnak. Ilyen esetekben a diákoknak csak egy része vonódik be a folyamatba, mely nem képes az egész iskolai klímát megváltoztatni. A Békés iskolák program keretében idővel az egész tantestület felkészül és a megszerzett tudással képes átadni tanítványai számára a „békés szemléletet”.
Rendszeres „Békés-foglalkozásokat” tartanak, amelyek a tanrendbe illeszthetőek.

A Békés Iskolák program nem rövid, projektszerű kezdeményezés.
Képes hosszú távon alakítani az iskolai klímát, javítani a diákok és általában az iskolában együttműködő szereplők konfliktuskezelési gyakorlatát. Az eddigi tapasztalatok szerint, a hatékony iskolai preventív programok minden esetben az egész évre és fokozatosan az egész iskolára kiterjedő átfogó, komplex foglalkozások. Ezek a foglalkozások adják a Békés Iskolák program gerincét.

Önkéntes és alulról szerveződő. A Békés Iskolák minden iskolája a saját optimális működéséhez igazíthatja a programot. Kampányait, programjait saját maga választja, alakítja és igazítja céljához.

A Békés Iskolák program az iskolaközösség minden szereplőjét bevonja.
Az iskola teljes egésze (tanárok, szülők, de akár a portai személyzet is) számára olyan képzést (tájékoztatót) szervez, amelyben felismerteti a bántalmazás jelenségét, annak résztvevőit. Megismerteti a mentalizálás jelentőségét az iskolai bántalmazással kapcsolatos elutasító attitűd kialakításában és megtanít a bántalmazás észlelése esetén a hatékony beavatkozás módjaira.
Hiszen az intézményen belüli egységes gondolkodás és viselkedésmód kialakítása a cél.

Egy aktív csoportnak, a Békítő-teamnek – kiemelt szerepe!
Ők az iskolai elköteleződött pedagógusai, illetve segítő szakemberei. Biztosítják a program fennmaradását, működését: felmérik és elkészítetik az iskola diagnózisát, emlékeztetik az osztályfőnököket a különböző kampányokra, tervezik a programot népszerűsítő kampányokat.
A team tagjai önként vállalkozók, akik ezért a feladatvégzésért órakedvezményben részesülhetnek.

A Békés Iskolák tudományosan megalapozott program, Stuart W. Twemlow (pszichiáter) és Frank C. Sacco (pszichológus) szerzőpáros negyven éves kutató- és terepmunkáján alapuló módszer, az iskolai erőszak kezelésére és megelőzésére, amelyet ma már a világ számos iskolájában sikerrel alkalmaznak. A program bevezetésével jelentősen javultak az iskolai beilleszkedés, a tanuláshoz való viszony, így például a tanulási motiváció is. A Békés Iskolai foglalkozások jobb iskolai klímát eredményeznek – bántalmazástól függetlenül is.

Békés Iskolai célunkat a Pedagógiai programunkban így fogalmaztuk meg:

Célunk, hogy megfékezzük a bántalmazókat és kiálljunk az áldozatok védelme mellett. Elítéljük a bántalmazás minden formáját és a bántalmazó magatartás tapasztalása során a passzív, nemtörődöm hozzáállást. Értékelni a közösség tagjainak összefogását, a megértő és egymást segítő csapattá szerveződését az agresszió, a békétlenség, a romboló légkör, a bántalmazás felszámolása érdekében.

Célunk, hogy iskolánkban olyan közösségi szemléletet sajátíttassunk el, melynek következtében az intézményünk klímája biztonságot és elfogadást sugároz minden tagja számára.

Célunk, hogy Békés Iskolaként – hagyományainkra, erősségeinkre és a Békés Iskolák programjára építve – kialakítsuk és fejlesszük tanulóinkban az örök emberi erkölcsi értékeket: az egyén tiszteletét, a humánus gondolkodást, a közösség iránti felelősségvállalást, az empátiát, a toleranciát és mindazokat az alapvető képességeket, melyek a békés úton való konfliktusrendezést, a békés egymás mellett élést segítik.

Célunk kell, hogy legyen még, hogy bázis intézményként és regionális központként, térségünk minél több iskolájába – ahol igény van rá – eljuttassuk azt az egymás tiszteletén alapuló szemléletet, amelyben a tétlen szemlélők a passzív közösség attitűdjének megváltoztatásával, képessé válhatnak a konfliktusok, az agresszív indulatok megfelelő kezelésére. Amely intézményi klímába nem fér bele a bántalmazás és agresszivitás, mert elutasítják azt. Amely kapcsolatban tanulók, tanárok és szülők odafigyelnek egymásra, gyermek és szülő együttműködő partnerré válik.

Várjuk minden érdeklődőt, csatlakozni vágyó iskola jelentkezését!
Répásiné Hajnal Csilla intézményvezető, a regionális békítő team vezetője

​​hajnal15@gmail.com

Mobil: +36-20-48-19-564
Telefon/fax: +36-96-52-31-93