Szupervíziós Békítő Team 2018. májusi alkalma

Szupervíziós Békítő Team következő ülését 2018. május 26-án tartja Budapest 14. kerületében, a Laky Adolf utca 36-ban 8:30 és 12:00 között.

Ezen alkalommal a Békés iskola program központi részével, a mentalizációval (más néven érzelmi intelligencia) fogunk foglalkozni. Közösen fogunk gondolkodni azon, hogyan vihető be az iskolák és óvodák mindennapjaiba ez a “mentalizációs modul”.

A közös gondolkodásban nagyon fontos, hogy a lehető legtöbb szempont meg tudjon jelenni: a pedagógusoké, az intézményvetőké, a pszichológusoké, a gyógypedagógusoké, a szülőké és mindenkimásé is. Hiszen a célunk az, hogy a valóságban is jól hasznosítható, életképes “modult” állítsunk össze.

Ha nem ismeri a a mentalizáció fogalmát, akkor is érdemes eljönni, mert egy rövid bevezető keretén belül képet kaphat róla annyira, hogy be tudjon kapcsolódni.

Lehetőség lesz a programmal kapcsolatos kérdések megbeszélésére is.

Minden érdeklődőt várunk szeretettel. A helység korlátozott befogadóképessége miatt, kérjük érkezését jelezze előre az alábbi e-mail címen: info@bekesiskolak.hu .


A részvétel mindenki számára ingyenes. Nassolnivalóval, süteménnyel, gyümölccsel, zöldséggel szoktuk kellemesebbé tenni az alkalmakat. Italfogyasztás helyben megoldott.

Légkörjavító iskolai dekorációk

Az intézményi légkört sok minden befolyásolja. Ezek közül az ott dolgozók, tanulók közötti kapcsolatok minősége, a kommunikáció, a konfliktus kezelési módszerek a legfontosabbak.

Ugyanakkor sokat tehetnek a békés, biztonságos légkör kialakításához azok az üzenetek, amik az elfogadó, erőszakmentes, mentalizáló szemléletet képviseli. Gondoljunk csak az óriásplakátok és a reklámok hatására. A Békés iskolák programon belül pozitív értékek, üzenetek megjelenítésére felhasználjuk az intézmény épületét is.

A kampány modulról itt lehet bővebben olvasni.

Zuglói Móra Ferenc Általános Iskola, Budapest

Kiskőrösi Pedagógiai Szakszolgálat, Kiskőrös

Kiskőrösi EGYMI, Kiskőrös

Bleyer Jakab Német Nemzetiségi Általános Iskola 5.n. osztály, Budaörs

Nyugalom Díj

A Győri Váci Mihály Általános Iskola az iskolagyűlését 2018. április 5-én tartotta. Ekkor oklevéllel jutalmazzák MINDEN osztálynak azon tanulóit, akik két hónapi teljesítményükkel (Nyugalom-díj “cédulák” begyűjtésével) kiérdemelték  a “Nyugalom díjat” az alábbi területek valamelyikén.
 

 1. Kiválóan tud uralkodni a haragján
 2. Nyugodt tud maradni nehéz helyzetekben is
 3. Jó ötletei vannak a békés megoldások keresésében
 4. Észreveszi, ha társai segítségre szorulnak és segít nekik
 5. Legjobb csapatjátékos

A Nyugalom Díj oklevelek pdf formátumban letölthető innen belépés/regisztráció után:

  Nyugidíj Oklevél – pdf ( nyugalom-dij-oklevel_1.pdf : 472,0 KB ) (Az igazgató neve üresen hagyva.)

A cédulák pedig innen szintén belépés/regisztráció után:   Nyugidíj cédula ( nyugidíj-cédulák-1.docx : 418,9 KB ) (A cédula forrása a Vadaskerti Gyermekkórház egyik képzése.)

Köszönjük szépen a Győri Váci Mihály Általános Iskolának, hogy közkinccsé teszik ezt a békés gyakorlatukat.

Felhívás – közvetítsünk hasznos, pozitív üzeneteket!

Várjuk az intézményi jó gyakorlatokat, kreatív ötleteket, amelyek bármilyen módon segítik az intézménybe járó gyermekeket, tanulókat!
A Békés iskolák program az intézményi légkör javítását célozza. Néha egy-egy apróság is sokat javíthat az odajárók közérzetén. Az alábbi képek külföldi példák, de tudjuk, hogy sok magyar iskolában és óvodában is találunk hasonlóan kreatív megoldásokat. Várjuk a képeket ezekről a poszt alatti kommentben, vagy az info@bekesiskolak.hu e-mail címre. A beérkező jó példákat bemutatjuk a honlapunkon és az FB-oldalunkon, hogy mások is inspirálódhassanak. Kérjük, a képekhez írják oda az iskola, óvoda nevét és a települést is.

A képek forrásai: https://www.facebook.com/WonderfulEngineering/posts/1695821510509855

Közösségek pszichoterápiája, békés iskolák – Interjú Sándor Éva pszichológussal, II. rész

A Békés Iskolák egy bántalmazásellenes program, aminek abban rejlik a különlegessége, hogy nem a bántalmazóra helyezi a hangsúlyt, hanem az egész rendszerre, amelyben a bántalmazás megjelenik. Ez az amerikai S. Twemlow pszichoanalitikus pszichiáter professzor és F. Sacco pszichológus és gyermekvédelmi szakember által megálmodott program, melyet számos országban bevezettek már. Magyarországra Horgász Csaba pszichológus által jutott el, aki egy kis csapatot gyűjtött maga köré a magyar adaptációhoz. Mostanra az amerikai program a magyar viszonyoknak megfelelően került átalakításra, és olyan szemléleti és gyakorlati keretet nyújt az önkéntesen jelentkező intézményeknek, melyeket ők a saját igényeiknek, szükségleteiknek megfelelően dolgozhatnak ki.

A cikk további része itt érhető el:

Közösségek pszichoterápiája, békés iskolák – Interjú Sándor Éva pszichológussal, II. rész

A program folyamatmodellje

A Békés iskolák program folyamatmodellje

– a regionális békítő teamek számára –

 

Regionális Békítő Team

Az adott régióban az iskolákat, óvodákat valamilyen módon támogató intézmények (pl. pedagógiai szakszolgálat, családsegítő és gyermekjóléti, EGYMI) szakemberei, önkormányzati, civil és egyéb szervezetek (amelyek prevenciós feladatokat végeznek a gyerekek, családok vagy a pedagógusok körében) szakemberei, valamint önkéntesek (pl. nyugdíjas pedagógusok, egyéb szakemberek, szülők, egyetemi hallgatók stb.) alkotják.

Céljuk, hogy a körzetük köznevelési intézményeivel megismertessék a békítős szemléletet és segítsék az elköteleződötteket a programjuk felépítésében.

Optimális esetben a résztvevők rendszeresen találkoznak és team munkát végeznek, valamint a helyszínen segítik az iskolákat, óvodákat. Mindez része a munkaidejüknek.

Bővebben: /csatlakozas/regionalis-bekito-team/

A Regionális Békítő Team feladatai

 1. Megalakulás
 • A keretek, szabályok tisztázása
 • Egymás megismerése és a biztonságos, bizalmi légkör megteremtése
 • A csoportfunkciók kiosztása
  • javasoljuk, hogy a csoportot kettős vezetéssel vigyék, így ha egyikük pl. lebetegszik, még a másik tovább tudja vinni a folyamatokat (jó, ha az egyik vezető pszichológus, akinek van tapasztalata a csoportdinamikában, a teammunkában és az esetmegbeszélésekben.)
  • javasoljuk, hogy a csoport figyeljen arra, hogy nehogy egy társuk túlzottan sok feladatot vállaljon magára. Törekedjenek a kiegyensúlyozott munkamegosztásra.
 • A munkamód kialakítása
 • Folyamatos fejlődés, a team működésre való állandó reflektálás, a békítős légkör megteremtése és életben tartása (egy fajta modell közösség kialakítása)
 • A csoportban természetesen felmerülő konfliktusok, problémák békítős, resztoratív szemléletű kezelése és megoldása.
 1. Szemlélet kialakítása és a program megismerése
 • Fontos, hogy a csoport tagjai elmélyedjenek a békítős szemlélet megismerésébe. A hatékony működés és a szemlélet továbbadása akkor tud megvalósulni, ha már belsővé vált ez a szemlélet.
 • Fontos, hogy a közös nyelv is kialakuljon a közös szemlélet mellett.
 • A program megismerése
 1. A program népszerűsítése
 • Stratégiaalkotás a program népszerűsítésére a régióban
 • Felkészülés
 • Kivitelezés
 1. Az elköteleződő intézmények elindítása
 • Az intézményvezetővel való egyeztetés (támogatja-e a programot, a vezető szerepe a programban, a vezető feladatai a programban)
 • A tantestület számára a Bevezető előadás megtartása
 • Az intézményi békítő team megalakulásának facilitálása. A békítő team megismertetése a feladataival.
 • A diagnosztikai modul lebonyolításában való segédkezés, ha erre van igény
 • Az intézményi békítő team tagok szemléletformálása (igény szerint lehet tréningformában is)
 • A diagnosztikai modul végén a problématérkép elkészítése és a prezentálásra való felkészülés segítése, ha erre igény mutatkozik
 • A vezetői modul kivitelezése
 • Kampány megszervezésében való segédkezés (ha erre igény mutatkozik)
 • A probléma térkép és a közösség igényei mentén a program megtervezése – ennek segítése
 1. A folyamatkísérés
 • A regionális békítő tagok felkérhetőek arra, hogy beüljenek az intézményi teamekbe és facilitálják a folyamatokat vagy csak alkalmanként, az elakadások során nyújtson segítséget a csapatnak
 • A regionális békítő team szupervíziós támogatást nyújtanak a régiójuk intézményeinek a folyamat bármely szakaszában
 • Találkozási lehetőséget biztosítanak a különböző békés intézményeknek, hogy inspirálódhassanak egymástól, megoszthassák a tapasztalatokat
 • A régióban jelentkező speciális igényekre, problémákra saját modulokat dolgoznak ki és ajánlják meg az intézmények számára
 1. Kapcsolattartás
 • A regionális békítő team kapcsolatot tart az országos békítő teammel (Szupervíziós Békítő Team) és a többi regionális csapattal
 • Tapasztalataikat megosztják az országos hálózattal
 • Az általuk, illetve az intézményeikben megjelenő jó gyakorlatokat elküldik bekesiskolak.hu számára, így bővítve a „közkincset”, amely minden békítős úton járó számára elérhető

Az intézményi békítő teamek támogatása

Előzmények

Ha egy intézményből érdeklődés mutatkozik a programra, akkor legelőször az intézmény vezetőjével szükséges egyeztetni. A megbeszélés során az alábbi témákat kell tisztázni:

 • A programhoz elengedhetetlenül szükséges a vezető elkötelezettsége és támogatása
 • A program önkéntességen alapul, nem teheti a vezető kötelezővé
 • Az intézményi békítő team ülésein ne vegyen rész, hogy a hatalmi harcok és játszmák elkerülhetőek legyenek. Ám a vezető fontos feladata, hogy biztosítsa a team számára az időt, helyet és a támogatását. A békítő team munkájáról folyamatos tájékoztatást kap.
 • A vezető számára felajánlható, hogy a regionális békítő team munkájában vegyen részt, ha szeretne.
 • A vezető feladata az erőforrások megszerzése a különböző modulok kivitelezéséhez
 • Az intézményi békítő team munkájának láthatóvá tételét segítse az intézményen belül (pl. az értekezleten kapjanak időt), munkájukat ismerje el
 • A vezetői modult tervezzék be és vegyenek részt rajta, majd a továbbiakban annak szellemében (békítős, resztoratív) rendezzék a konfliktusokat, problémákat

A bevezető előadás után valamelyik intézményi dolgozó (pl. az iskolapszichológus vagy egy pedagógus) mondja el, hogy hol, hogyan, meddig lehet jelentkezni békítő team tagnak.

Békítő team modul

1) Ha megalakult a békítő team, tisztázták a kereteket, szabályokat, kiválasztották a két csoportvezetőt, a vezetőséggel kapcsolatot tartó személyt és az egyéb csoportfunkciókat, akkor készen állnak arra, hogy megismerjék a feladataikat.

2) Ennek során hangsúlyozzuk a békítős szemlélet elsajátításának fontosságát és annak menetét (irodalom feldolgozás, tréningek, a mindennapokban felmerülő helyzetek békítős szemléletben való átgondolása stb.). Készítsünk erre egy tervet.

3) Ismertessük meg a diagnosztikai modullal a békítő teamet, és bocsássuk a rendelkezésükre a kérdőíveket, valamint az interjú kérdéseit. Biztassuk őket arra, hogy szabják az intézményükre a kérdőíveket. Készítsenek egy tervet a diagnosztika lefolytatására. Ennek részei:

 • kérdőív gyerekeknek
 • az óvodásoknak és az 1-2 osztályosoknak csoportos interjú
 • kérdőív szülőknek
 • kérdőív pedagógusoknak (és a vezetőségnek is!) és a technikai dolgozóknak
 • interjú pedagógusokkal (és a vezetőségnek is!) és a technikai dolgozóknak.

A kérdőíveket gyorsabb és kényelmesebb online-kérdőív formában felvenni. Így az összesítést is elvégzi a program.

Az interjúzást a békítő team tagjai végzik. Kb. 40-60 perces beszélgetésekre érdemes számítani személyenként. A regionális békítő team tagja magára vállalhatja a vezetőség interjúztatását. Néha arra is szükség lehet, hogy a kapott eredményeket ő jelezze vissza az intézményvezető számára (ha a tantestület sok negatívumot fogalmaz meg a vezetéssel kapcsolatban).

A kérdőívek és az interjúk összesítésével készül a problématérkép, ami az egész tantestület előtt bemutatásra kerül. A közösség közösen dönt arról, mely problémákkal szeretne legelőször foglalkozni.

4) Tervezés: bátorítsuk a békítő teamet, hogy tervezzék meg a diagnosztika eredményére építve az intézmény saját programját. Ismertessük meg őket a különböző modulokkal, tárjuk fel a meglevő erőforrásokat (pl. ha egy vagy több pedagógus elvégezte az Együttműködő kommunikáció tréningjét, ami teljesen kompatibilis a Békítővel, akkor el lehet gondolkozni azon, hogyan lehet bevinni az intézmény mindennapjaiba, hogyan lehet megismertetni vele a kollégákat, a szülőket és a gyerekeket).

5) Ismertessük meg őket a kampány modullal is. A megtervezett programot egy látványos kampány keretén belül vezessék be.

6) A továbbiakban az igényeknek megfelelően segítsük, támogassuk az intézményi békítő teameket.

Új cikk a Békés iskolák programról a Mindset-en

A Békés iskolák szemléleti keretének egyik fő vonulata a közösségek pszichoterápiája. Amit az analitikusok már nagy tapasztalattal a hátuk mögött, egyéni terápiában alkalmaznak, az a közösségek terén még szinte gyerekcipőben jár. A békítős út szemlélete azt feszegeti, hogyan lehet átvinni ezt a terápiás tudást, tapasztalatot a közösségekbe is. Többféle módon próbálják alkalmazni ezt az újfajta szemléletet, erre az egyik példa a Békés Iskolák, ami az egyének helyett az egész rendszerre tekint terápiás szemlélettel. Sándor Évával, pedagógiai szakpszichológussal, a Békés iskolák program hazai adaptációját végző csapat tagjával beszélgettünk.

A cikk teljes terjedelmében itt olvasható: http://mindset.co.hu/kozossegek-pszichoterapiaja-bekes-kozossegek-interju-sandor-eva-pszichologussal-mindset/

2018.01.27-ei Szupervíziós Békítő Team

2018.01.27-én, szombaton ismét ülésezett a Szupervíziós Békítő Team.

A Kiskőrösi EGYMI békítő teamjének vezetője, Fazekasné Tatai Renáta mutatta be az intézményük békítős folyamatát.

Új, a program iránt érdeklődő vidéki és fővárosi iskolák mutatkoztak be teamünkön. A felvetődő kérdéseikről beszélgettünk.

Gedő Ágnes és Hegyi Dorottya, pszichológusok egy új, vezetőknek szóló modult mutattak be.

Végül pedig a Békés iskolák program kutatási lehetőségeit jártuk körbe.