A Váci Mihály Ált. Iskola Békés iskolák programja a 2017-18-as tanévben

Ebben a tanévben több projekt is megvalósult az iskolánkban. A tanév elején a családi nap alkalmával a szülőknek volt lehetősége betekinteni a békés iskolai foglalkozásokba saját tapasztalatokon keresztül. A találkozás után lehetőségünk nyílt beszélgetni a témáról. A szülők pozitív visszajelzéseket adtak és bíznak a program további sikerében.

A tanév során programjaink voltak:
“Nyugalom díjat” alapítottunk az iskola azon tanulói számára, akik kiérdemelték.


• Elindítottuk az “Angyalok hava” kampány keretében az „Ő egy angyal” programot, melynek végén a “Legangyalibb osztály” és iskolásként az “Ő egy Földre szállt angyal!” címeket lehetett elnyerni.

Jelenleg a „Békés lépcsők” békítő mondatainak megalkotásán szorgoskodunk a Békítő Team bevonásával, mely munka végén felkerülnek majd az iskolai lépcsőkre a békés feliratok.

A foglalkozásokat 3. osztálytól egészen 7. osztályig megtartottuk. Ezek a foglalkozások nagyon tanulságosak voltak mind a gyerekek, mind a kollégák számára is, hiszen nagyon sok olyan információt is megtudhatunk, amik eddig rejtve maradtak. A problémákat minden kolléga igyekezett a legjobb tudásával megoldani illetve folyamatos konzultációkat tartunk, amik nagyban megkönnyítik a munkát.

Sikerként könyvelhetjük el, hogy a gyerekek év végére már egyre jobban felismerik a bántalmazást illetve különbséget tudnak tenni az árulkodás és a segítségkérés között.

Célunk a következő tanévbe minél jobban vezetni a tanulókat ezen az úton. Ehhez nyáron kidolgozzuk a következő tanév teljes programját, ami remélhetőleg ugyanilyen sikerekkel zárul, mint ez a tanév.

Kiskőrösi EGYMI

A Kiskőrösi EGYMI a békésebb intézményi légkör kialakításának útján,

avagy a „Békés iskolák” program megvalósítása

Az intézmény bemutatása

Intézményünkben, a Kiskőrösi EGYMI-ben tanulásban és értelmileg akadályozott valamint autizmussal élő gyermekek/tanulók nevelő-oktató munkáját végezzük. Óvoda, általános iskola, készségfejlesztő iskola és autista csoport működik. Emellett utazótanári feladatokat látunk el a Kiskőrösi Tankerületben, ahol az integrációt felvállaló iskolák sajátos nevelési igényű tanulóinak ellátását szervezzük. Tantestületünkben 35 főállású pedagógus dolgozik.

Pedagógiai programunk mottója: ”A legjobb pedagógiai módszerekre alapozva, folyamatosan megújítva önmagunkat, segítjük gyermekeink sokoldalú fejlődését és környezetünk inkluzívvá – befogadóvá – válását.” Nagyon fontosnak tartjuk, hogy az iskolánkból kilépő fiatalok sikeresen illeszkedjenek be a társadalomba és megtalálják helyüket a munka világában is. Ezt a célt az alkalmazott korszerű tanulásszervezési eljárásokkal igyekszünk elérni. Alsó tagozaton és az óvodában a Lépésről lépésre program alkalmazásával tesszük ezt, felsőben pedig a projektoktatással és a kooperatív tanulás alkalmazásával. Intézményünk munkatársai tizenöt jó gyakorlatot dolgoztak ki, melyek az együttnevelést hivatottak segíteni az integráló intézményekben. Ezek átadása az érdeklődő intézmények számára folyamatosan történik. Több a tanulási folyamatot megsegítő terápiás eljárást alkalmazunk. Sikeresen működik a kutyás terápia, a só- és színterápia, a fény-és hangterápia. Folyamatosan keressük sajátos nevelési igényű gyermekek számára azokat a pontokat, ahol ők is megmutathatják azt, hogy miben tehetségesek. Intézményünk kezdeményezésére indult útjára a „Szépíró verseny”, mely mára az SNI Tehetségsegítő Tanács jóvoltából országos versennyé nőtte ki magát. Az intézmény mellett működő „Játékkal a tudásért” alapítvány már harmadik éve pályázati úton nyert pénzből szervezi meg sajátos nevelési igényű gyermekek számára a területi és az országos „Ki mit tud?” vetélkedőt.

       

Intézményünk folyamatosan vesz részt pályázatokban (HEFOP 2.1.2, TÁMOP 3.4.2, TÁMOP 3.1.7, TÁMOP 3.1.6, TÁMOP 3.4.2), melyeknek köszönhetően folyamatos szakmai és infrastrukturális fejlesztéseket végezhetünk. Öt tantermünkben digitális táblával rendelkezünk és forrásközpontként ingyenesen kölcsönzünk fejlesztő eszközöket az integráló intézmények pedagógusai, gyógypedagógusai és a sajátos nevelési igényű gyermekeket nevelő családok számára. A kölcsönzés során módszertani segítséget is kapnak azok, akik igénybe veszik a szolgáltatást

A szülői munkaközösség hatékonyan és szorosan működik együtt az intézmény pedagógusaival, a vezetéssel. Nyitott iskola lévén nem csak más intézményeket, hanem a szülőket is szívesen várjuk a gyerekeknek szervezett programokra, versenyekre, projektzárókra. Ilyenkor ők is aktívan részt vesznek a szervező, lebonyolító munkában. Valljuk, hogy eredményes nevelő-oktató munkát csak a szülőkkel való szoros kapcsolattartással, együtt gondolkodással lehet megvalósítani. Ebben az évben is megszervezzük azt a jótékonysági bálunkat, melynek bevételét a gyerekek táboroztatásának támogatására szánjuk.

Munkánk során természetesen folyamatosan tartjuk a kapcsolatot azokkal a civil szervezetekkel, egyesületekkel, cégekkel melyek adományokkal, programokkal segítik mindennapi munkánkat.

A „Békés iskolák” programba való bekapcsolódásunk

A programmal intézményünk helyettes vezetője találkozott először, amikor 2016 decemberében a Mozgásjavító EGYMI szakmai napján meghallgatta Adler Katalin előadását a „Békés iskolák” programról. Megoldási lehetőséget látott az iskolai környezetünkben megjelenő agresszió és a bántalmazás kezelésére, megelőzésére. Ezért kezdeményezésére 2017 januárjában a tantestületből 18 fő részt vett Zuglóban, a Rendészeti Központban egy bevezető előadáson. Hazaérve több kollégával együtt elköteleződtünk a program iránt és megalakítottuk a Kiskőrösi EGYMI Békítő teamét. Elsődleges feladat a diagnosztizálás volt. Kérdőíves módszerrel mértük fel, azt hogy milyen formában és szinten van jelen az intézményben a bántalmazás, az agresszió a szülők, a pedagógusok, a diákok körében. A kiértékelést követően látható volt, hogy bizony megjelenik az erőfölényen alapuló viselkedés nemcsak szóbeli megnyilvánulásokban, hanem tettlegességben is. Hiányzik az intézményben a gazdaszellem, vagyis nem figyelünk, nem vigyázunk eléggé az iskola környezetére, az itt használatos eszközökre. Az utóbbi években növekedett az iskolai hiányzások száma és az internetes közösségi oldalak nem etikus használata is problémát jelent.

A kérdőíves felmérés eredményeinek feldolgozását követően a team feladata, hogy szervezett programokon keresztül a szélesebb körű összefogást koordinálja. Sajátosan az intézményben felmerülő problémákat szem előtt tartva készítettük el munkatervünket. Ebben a békés szemlélet kialakítását, formálását célozzuk meg egyrészt a team által szervezett rendezvényekkel, másrészt a hagyományos iskolai programokban való megjelenéssel. Kiemelten kezeljük a kampányokat, mert ezek esetében hosszú távon összeadódnak a szemléletváltás területén elért apró eredmények. Rövid távon is jelentős hozadékot könyvelhetünk el, hiszen a kampány időszaka alatt érezhetően csökken az iskolai agresszió, mivel mindenki a megvalósítással, az eredmények elérésével foglalatoskodik.

2017 tavaszán Sándor Éva pszichológust egy újabb bevezető előadás megtartására kértük fel. Ezen a tantestület másik fele és érdeklődő szakemberek, szülők vettek részt. Ünnepélyes megnyitót szerveztünk annak deklarálására, hogy mi elkötelezett hívei vagyunk a programnak. Meghívott előadók segítségével és a bántalmazás ellenes filmek levetítésével érzékenyítettük iskolánk tanulóit a program iránt. A csoportok, osztályok elkészítették békés zászlóikat, logóikat, amelyek jelképezik elhivatottságunkat. Ezek a zászlók a mai napig ott „lobognak” az osztálytermekben. A nyitó program zárásaként békegalambot formáztunk, egy flashmob képet. Szülői értekezleten az osztályfőnökök tájékoztattuk a szülőket a programról.

Ezt követően a team tagok kezdeményezésére a hangosan csapódó ajtók megszüntetésére szerveztük meg a „Csendes ajtók napját”. Ott, ahol rendeltetésszerűen használták, egy „Csendes ajtó vagyok” feliratú matricát ragasztottunk fel. A programnak nagyon nagy motiváló ereje volt, a diákok versengtek, hogy melyik csoport az ajtajára kerül fel hamarabb a matrica. Azóta érzékelhetően kevesebbszer csapódik ajtó az iskolánkban.

Ősszel újabb képzéssel kezdtük a tanévet. Sándor Éva és Adler Katalin a „Békés és biztonságos közösség – Az iskolai bántalmazás jelenségének megértése és megelőzése” című tréninget hozták el Kiskőrösre. Felállítottuk iskolánk Béke fáját és megkértük a gyerekeket, hogy fogalmazzák meg, mitől lenne békésebb az iskolai környezet. Gondolataikat felírták egy levélre és felakasztották a Béke fára. Olyan gondolatokat fogalmaztak meg, ami szükséges, ahhoz, hogy biztonságos környezetet tudjunk kialakítani. A Békés iskolák programot bevontuk a hagyományaink közé tartozó programokba is. Örökös ÖKO iskola lévén a projektnapokban kapott helyet: az állatok világnapjánál az elhagyott, kikergetett, bántalmazott állatok védelmére, a helyes viselkedés szabályaira hívtuk fel a gyerekek figyelmét. Októberben a növények védelmét emeltük ki. Az Erőszakmentesség hete keretében egy kihasználatlan falfelületet festettünk ki és Békés sarkot alakítottunk ki belőle. A falfelületen mindenki megjelenítette, hogy neki mit jelent a békés szemlélet. Az alkotást Kunhegyesi Ferenc festőművész irányította, aki intézményünk Művészetterápiás csoportját is vezeti. Hosszú évek óta segíti a roma gyermekek integrációját, pedagógusaink munkáját. A program elhivatott követője ő is, ezért iskolánk a „Békés Művész” címet adományozta neki.

Januárban az „Udvariasság hetét” hirdettük meg, melynek célja a tisztelettudó magatartás, az előzékenység, a segítőkészség, az udvarias viselkedésre való motiválás volt. Az iskolában dolgozó minden felnőtt, a buszmegállóban a büfés néni, de még a buszsofőrök is zsetonokat kaptak, hogy annak a diáknak adják jutalmul, aki helyesen viselkedik. A gyűjtés egy hétig tartott. A legtöbbet összegyűjtött osztály, mozi látogatást nyert. A társakkal, felnőttekkel szembeni helyes magatartásforma megnyilvánulása volta a célja a „Jó cselekedetek” hetének is, amit februárban szerveztünk. Itt matricákat gyűjthettek az osztályok, a legaktívabb csoport pedig ingyenes korcsolyázási lehetőséget kapott. Mindkét kampányunk esetében jó volt látni azt az összefogást, azt a gyermekek és felnőttek részéről megjelenő igyekezetet, amely a siker kulcsát jelentheti a hétköznapokban.

Elkezdtük a programot, amelynek kezdete van, de vége nincs. Hisszük, hogy szélesebb körű összefogással a békés szemlélet kialakítható és fenntartható. Azon is dolgozunk, hogy minél több kollégánkból elkötelezett team tag váljon. Egy megkezdett út elején járunk, amely sok munkával és erőfeszítéssel jár, de az eddig tapasztalt részeredmények arra sarkallnak bennünket, hogy tovább kell haladnunk.

Az eltelt egy év alatt sok segítséget kaptunk a program magyar adaptációs csoportjában dolgozó Adler Katalintól és Sándor Évától, amit ezúton is köszönünk. Megtapasztalhattuk a Szupervíziós teamben folyó intenzív munkát, amelyből sok új dolgot tanulhattunk. Szívből ajánljuk a programot azoknak a köznevelési intézményeknek, ahol tenni szeretnének egy békésebb és biztonságosabb környezet kialakításáért.

Fazekasné Tatai Renáta

Békítő team vezető

Kiskőrösi EGYMI

Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI

A Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe járó tanuló nagy többsége hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű fogyatékosságuk, és szociális helyzetük vagy olykor elhanyagoló családjuk miatt. Kis létszámú osztályokban gyógypedagógusok tanítják őket, az ő munkájukat pedig gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

Az iskolai agresszió, erőszak sajnos a mi iskolánkban is jelen van. Egy váratlan és megrázó esemény nyitotta fel a szemünket, hogy eredményesebben kell fellépnünk az erőszak ellen, eszközeinket bővítenünk kell.

2017. márciusában ismertük meg Twemlow, Stuart W. – Sacco, Frank C.: Miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok c. könyvével. Májusban pedig Adler Katának, a Zuglói Békítő Team prevenciós koordinátorának a Békés Iskolákról szóló előadása lelkesedéssel töltött el bennünket.

Felkértük a Zuglói Békítő Teamet, tartson egy bevezető tréninget a Békés Iskolákról a teljes tantestület számára. Ez augusztus utolsó hetében meg is valósult. Ezen a ponton számos kollégánk döntött úgy, hogy elköteleződik a Békés Iskola szemlélete és programja mellett.

A 2017 /2018-as tanév őszén megalakult a Békítő Teamünk 7 fővel, ahol az első félévre főként a program szemléletével való ismerkedést, a tanulást és az iskolánkról való közös gondolkodást, diagnózis felállítását tűztük ki célul. A tavaszi félév nagy feladata lesz számunkra az átfogó felmérés eredményére a problématérkép elkészítése, ami alapján tudatos, célzott, átfogó iskolai programot állíthatunk össze a közösségünk számára.

Célunk, hogy térségünk minél több iskolájába eljusson az az egymás tiszteletén alapuló szemlélet, melyben a tétlen szemlélők és a passzív közösség attitűdjének megváltoztatásával, képessé válhatnak a konfliktusok, az agresszív indulatok megfelelő kezelésére.

Elérhetőségeink: 06 78 461-667, nebulokalocsa@gmail.com

Győri Váci Mihály Általános Iskola, Győr

A békés szemlélet legyőzheti az iskolai erőszakot! – ezzel a hittel csatlakoztunk a Békés Iskolákhoz 2017 februárjában. Adler Katalinnak, a Zuglói Békítő Team prevenciós koordinátorának a Békés Iskolákról szóló bevezető előadása lelkesedéssel töltött el bennünket. Célunk lett, hogy az egész iskolánkat áthassa ez az erőszakellenes program. Így hát, három elhivatott és elkötelezett pedagógus – Répásiné Hajnal Csilla, Takácsné Tóth Abonyi Márta pedagógusok és Várhegyi Adrienn gyógypedagógus – kezdeményezésével megalakult az a Békítő team, amely belevágott: március-áprilisban felmérte és elkészítette az iskolánk diagnózisát.  Áprilisban, két napos továbbképzés során az egész tantestületünk megismerkedett a „békés programmal” és felkészült annak a gyermekek számára történő átadására.

Az országos programhoz csatlakozva – annak trénereiként és megyei koordinátoraiként – nem csak iskolánknak, hanem a régió intézményeinek is abban kívánunk segítséget nyújtani, hogy megismerjék a Békés Iskolák szemléletét és programját.

Célunk, hogy térségünk minél több iskolájába eljusson az az egymás tiszteletén alapuló szemlélet, melyben a tétlen szemlélők és a passzív közösség attitűdjének megváltoztatásával, képessé válhatnak a konfliktusok, az agresszív indulatok megfelelő kezelésére. Amely intézményi klímába nem fér bele a bántalmazás és agresszivitás, mert elutasítják azt. Amely kapcsolatban tanulók, tanárok és szülők odafigyelnek egymásra, gyermek és szülő együttműködő partnerré válik.

Az iskola honlapja: http://vaciiskola.hu/

Dr. Mező Ferenc Általános Iskola, Bp. 14. kerület

Iskolánkban 2016 júniusában hangzott el a Békés Iskolák program bevezető előadása a Zuglói Békítő Team tagjainak: Sándor Évának és Adler Katalinnak előadásában. Mivel a program beindításának “motorja”, iskolapszichológusunk elment, így ideiglenesen elakadt a megvalósítás.
Szerencsére az új iskolapszichológus Hegyi Dorka is nyitott volt a program bevezetésére, így miután megismerte az intézményt és az itt tanító pedagógusokat, újrakezdte a toborzást. Közel 10-en jelentkeztek a Békítő Teambe.
Februártól rendszeres üléseket tartunk és részt kívánunk venni a Zuglói Békítő Team által szervezett képzéseken is. További tervünk a 2016/17-es tanévre az intézményi légkör felmérése és annak értelmében a következő tanév kampányainak megtervezése.

Gyengénlátók Általános Iskolája, Bp. 14. kerület

Gyengénlátók Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona

A Gyengénlátók Általános Iskolája egy fővárosi fenntartású, de országos hatókörű speciális iskola Magyarország fővárosában, Budapesten. Azok a gyerekek járnak ide, 6-tól 14 éves korig, akiknek a látása szemüveggel vagy nagyítóval korrigálva sem éri el az ép látás 30%-át. Sokan vannak halmozottan hátrányos helyzetben, társult fogyatékosságaik, szociális helyzetük vagy elhanyagoló családjuk miatt. Kis létszámú csoportokban, speciális segédeszközökkel tanulnak meg írni-olvasni, gyógypedagógusok oktatják őket. Az intézmény bentlakásos, a gyerekek kétharmada a diákotthonban lakik, és csak hétvégére megy haza. Jelenleg 114 gyerekünk van, és közel ugyanennyi felnőtt dolgozik az iskolában: gógypedagógusok, pedagógiai asszisztensek, délutános nevelők, gyerekfelügyelők, technikai és adminisztratív dolgozók. Az egészségügyi ellátást gyerekorvos, szemészorvos, állandó ápolói ügyelet biztosítja, a mentálhigiénés ellátás a gyerekpszichiáter és a három pszichológus feladata, akik közül az egyik a jelen sorok írója. Continue reading “Gyengénlátók Általános Iskolája, Bp. 14. kerület”

István király Általános Iskola, Székesfehérvár

A Békés iskolák programról először 2016. tavaszán hallottunk az iskola pszichológusától. A bevezető előadás során megismerkedtünk a program elméleti, szemléleti hátterével, majd kiscsoportos munka keretében arról beszélgettünk, hogy milyen erőforrásaink vannak, melyek segíthetnek a Békés Iskolák Program megvalósításában, és milyen tényezők akadályozhatják ezt.
Az előadást követően 7 fő jelezte csatlakozási szándékát az iskolai Békítő Teambe, ezzel kinyilvánítva elkötelezettségét a program megvalósítása mellett.

A nyári szünet után részt vettünk a Békés és biztonságos közösség című tréningen, melynek gyakorlati ismereteit nagyon hasznosnak találtuk. Jelenleg a tréning anyaga alapján két 5. és egy 6. osztályban zajlik a foglalkozássorozat.

Novemberben a Resztoratív konfliktusmegelőzési és konfliktuskezelési technikák c. workshopon az iskolai konfliktusok békés rendezéséhez kaptunk gyakorlati útmutatást.

Az iskolai Békítő team, melynek tagjai egy pedagógiai asszisztens, két gyógypedagógus, egy alsós és két felsős tanár és az iskola pszichológusa, heti rendszerességgel találkozik. Jelenleg az iskolai légkör felmérését szolgáló kérdőívek, interjúk felvételén munkálkodunk.

A következő lépésben a felmérés eredményeit szeretnénk visszajelezni egy értekezleten a tantestület felé, hogy aztán közösen gondolkodhassunk arról, hogyan fogjunk neki a program megvalósításának, mivel szeretnénk foglalkozni a tanév 2. felében.

Móra Ferenc Általános Iskola, Bp. 14. kerület

2014 novemberében ismerkedtünk meg a Békés Iskolák programmal Horgász Csaba pszichológus előadása alapján, a Zuglói Pedagógus Műhelyen. A projekt azonnal felkeltette az iskolavezetés és néhány, a bántalmazás felszámolása és megelőzése mellett elkötelezett pedagógus érdeklődését. Még ebben az évben döntés született arról, hogy az iskola elindítja a Békés Iskolák programot, az abban önként részt venni szándékozó pedagógusokkal.

Az iskola honlapja: http://moraiskolazuglo.blog.hu/

A békítős projektek: http://bekesmora.blog.hu/

Széna Téri Általános Iskola, Székesfehérvár

A Békés Iskolák programmal tantestületünk először 2016. október 10-én találkozott, amikor a Fejér Megyei Békítő Team két tagja, Gedő Ágnes és Parrag Bianka pszichológusok megtartották a programot bemutató bevezető előadást. Még azon a héten 10 fővel megalakult az alsós és felsős osztályokat tanító pedagógusokból álló Szénatéri Békítő Team. Következő lépésként 2016. december 2-án a Fejér Megyei Békítő Team tagjai egynapos tréninget tartottak iskolánkban „Békés, biztonságos közösség” címmel a team tagoknak.

A tréninget követően beszéltünk a Békítő Team munkájáról, a folyamat következő lépéseiről is. Megkaptuk a légkör felméréséhez szükséges kérdőíveket és interjú-terveket. 2017 januárjában informatikusunk előkészíti a kérdőíveket, hogy online formában is ki lehessen azokat tölteni és értékelni. A féléves értekezleten, február 3-án fogadtatjuk el a tantestülettel a diagnosztikai szakasz eszközeit és ezután kezdjük el a munkát a diákok, az iskola dolgozói és a szülők körében.