Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola és EGYMI

A Kalocsai Nebuló Általános Iskola, Szakiskola és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménybe járó tanuló nagy többsége hátrányos helyzetű vagy halmozottan hátrányos helyzetű fogyatékosságuk, és szociális helyzetük vagy olykor elhanyagoló családjuk miatt. Kis létszámú osztályokban gyógypedagógusok tanítják őket, az ő munkájukat pedig gyógypedagógiai asszisztensek segítik.

Az iskolai agresszió, erőszak sajnos a mi iskolánkban is jelen van. Egy váratlan és megrázó esemény nyitotta fel a szemünket, hogy eredményesebben kell fellépnünk az erőszak ellen, eszközeinket bővítenünk kell.

2017. márciusában ismertük meg Twemlow, Stuart W. – Sacco, Frank C.: Miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok c. könyvével. Májusban pedig Adler Katának, a Zuglói Békítő Team prevenciós koordinátorának a Békés Iskolákról szóló előadása lelkesedéssel töltött el bennünket.

Felkértük a Zuglói Békítő Teamet, tartson egy bevezető tréninget a Békés Iskolákról a teljes tantestület számára. Ez augusztus utolsó hetében meg is valósult. Ezen a ponton számos kollégánk döntött úgy, hogy elköteleződik a Békés Iskola szemlélete és programja mellett.

A 2017 /2018-as tanév őszén megalakult a Békítő Teamünk 7 fővel, ahol az első félévre főként a program szemléletével való ismerkedést, a tanulást és az iskolánkról való közös gondolkodást, diagnózis felállítását tűztük ki célul. A tavaszi félév nagy feladata lesz számunkra az átfogó felmérés eredményére a problématérkép elkészítése, ami alapján tudatos, célzott, átfogó iskolai programot állíthatunk össze a közösségünk számára.

Célunk, hogy térségünk minél több iskolájába eljusson az az egymás tiszteletén alapuló szemlélet, melyben a tétlen szemlélők és a passzív közösség attitűdjének megváltoztatásával, képessé válhatnak a konfliktusok, az agresszív indulatok megfelelő kezelésére.

Elérhetőségeink: 06 78 461-667, nebulokalocsa@gmail.com

Vélemény, hozzászólás?