2011-12-es és 2012-13-as tanév

Nagy lehetőséget láttam a programban, mert a miliőterápiával ellentétben, ez az iskolai élet jellegzetességeire és színtereire lett kidolgozva. A mi iskolánk kicsi, a gyerekek eleve kis csportokban tanulnak, a légkör jó, a gyógypedagógusok pedig nyitottabbak a pszichológiai szemléletre és a kreatív programokra, mint a nem megváltozott képességű gyerekeket oktató pedagógusok. Az egyik nevelési értekezleten a miliőterápiával elért eredmények mellett beszéltem a Békés Iskolákról is, ami jó néhány kollégámnak felkeltette az érdeklődését. Ők azok a gyógypedagógusok voltak, akik az előző tanévben sikertelenül küszködtek egy-egy bántalmazó gyerekkel, vagy maguk is részesei voltak az iskolai agresszió valamely formájának, amelyet nem tudtak kezelni.

Continue reading “2011-12-es és 2012-13-as tanév”

Gyengénlátók Általános Iskolája, Bp. 14. kerület

Gyengénlátók Általános Iskolája és Egységes Gyógypedagógiai Módszertani Intézménye és Diákotthona

A Gyengénlátók Általános Iskolája egy fővárosi fenntartású, de országos hatókörű speciális iskola Magyarország fővárosában, Budapesten. Azok a gyerekek járnak ide, 6-tól 14 éves korig, akiknek a látása szemüveggel vagy nagyítóval korrigálva sem éri el az ép látás 30%-át. Sokan vannak halmozottan hátrányos helyzetben, társult fogyatékosságaik, szociális helyzetük vagy elhanyagoló családjuk miatt. Kis létszámú csoportokban, speciális segédeszközökkel tanulnak meg írni-olvasni, gyógypedagógusok oktatják őket. Az intézmény bentlakásos, a gyerekek kétharmada a diákotthonban lakik, és csak hétvégére megy haza. Jelenleg 114 gyerekünk van, és közel ugyanennyi felnőtt dolgozik az iskolában: gógypedagógusok, pedagógiai asszisztensek, délutános nevelők, gyerekfelügyelők, technikai és adminisztratív dolgozók. Az egészségügyi ellátást gyerekorvos, szemészorvos, állandó ápolói ügyelet biztosítja, a mentálhigiénés ellátás a gyerekpszichiáter és a három pszichológus feladata, akik közül az egyik a jelen sorok írója. Continue reading “Gyengénlátók Általános Iskolája, Bp. 14. kerület”