Belső Csend modul

A Belső Csend Program egy azonnal bevezethető meditációs gyakorlatsor, amelyet ausztrál meditációkutató orvosok és iskolaigazgatók, tanárok állítottak össze iskolák és óvodák számára. A gyakorlatok célja, hogy egyetemesen elfogadott, pozitív viselkedést erősítsenek, és így bármely oktatási intézményben használhatóak legyenek, függetlenül attól, hogy az intézmény kötődik-e bármely valláshoz vagy sem. A Belső Csend Program gyakorlatai a Sahaja jóga meditáció technikáján alapulnak, de nem azonosak azzal, és nem tartalmazzák a Sahaja jóga tanításait, nem kívánják azok követését. A gyakorlatokat úgy állították össze, hogy az autonóm idegrendszer egyensúlyának belső, automatikus helyreállítását segítsék elő. A gyakorlatokat a http://www.belsocsend.hu/video/gyakorlatok-2/ oldalon megtekinthetik.  A modulok rendszeres használata javítja a gyerekek figyelmét, mentalizációját, csökkenti a stresszt és annak káros hatásait. A rendszeres gyakorlás segítséget ad a Békés Iskolák Program által előirányzott szemléletváltáshoz, mivel olyan pozitív belső folyamatot indít el, amely által a gyerekek felismerik és megerősítik saját jó tulajdonságaikat, ezáltal személyiségük pozitív oldala kerül előtérbe.

A modul bevezetésének időigénye
Összesen legfeljebb 3 óra.
A Belső Csend Programot a Program önkéntesei másfél órás előadás keretében mutatják be a pedagógusok számára. Az előadást követően a tanároknak lehetősége nyílik kipróbálni a meditációt, illetve az önkéntesek részletesen bemutatják a honlapon található valamennyi meditációs gyakorlatot.

A modul eszközigénye
Hang- vagy képi anyag lejátszására alkalmas eszköz.

A modul igényelhető
A pedagógusoknak szóló képzés az alábbi e-mail címen ingyenesen igényelhető: belsocsend@belsocsend.hu

Az iskolai bevezetés módja
1. Javasoljuk, hogy kérjék a szülők beleegyezését a gyakorlatok végzéséhez. Azok a gyerekek, akiknek a szülei nem járulnak hozzá a részvételhez, csendben ülhetnek a teremben, amíg a többiek a gyakorlatot végzik. Fontos, hogy ne zavarják a többieket.
Igény esetén a Belső Csend Program Önkéntesei bemutatják a programot a Szülői Munkaközösségnek vagy akár egy adott szülői értekezleten.

2. Amennyiben az iskola részt vesz a hatékonyság felmérésében, mind a szülők, mind a tanárok és a diákok töltsék ki – még az első gyakorlást megelőzően – azokat a kérdőíveket, amiket a Program önkéntesei küldenek el az iskolának.

3. Az első foglalkozás
a. Ha a tanár tartja, akkor választása szerint vagy csak a meditációt végzi el a gyerekekkel vagy egy teljes órát szentel a témának.
b. Ha igény van rá, a Belső Csend Program önkéntesei megtartják az első foglalkozást. Ez rendszerint egy tanórát vesz igénybe. Az önkéntes – a korcsoport érettségi szintjének megfelelően – beszél a meditációról, annak várható hatásairól, esetleg beszélget a gyerekekkel a társadalmat érintő problémákról, mesél nekik és játszik velük. A beszélgetések során különös fontosságot tulajdonítunk annak, hogy meghallgassuk a gyerekek problémáit, visszajelzéseket adjunk az általuk elmondottakra, illetve hogy olyan egyetemes értékeket közvetítsünk feléjük, mint a szeretet, elfogadás, egymásra figyelés, megértés, türelem, segítőkészség, természet szeretete.

A meditáció elvégzése után a tanár megkérheti a gyerekeket, hogy szóban vagy írásban (kisebbeknél rajzban) adjanak visszajelzést arról, hogy érezték magukat a meditáció alatt. Kérjük, hogy a szóbeli visszajelzéseket a http://www.belsocsend.hu/tanari-visszajelzes/ oldalon keresztül, az írásbelieket pedig scannelve a belsocsend@belsocsend.hu emailcímre juttassák el a Belső Csend Program önkénteseihez.

Bővebben a meditáció alkalmazásáról és hatásmechanizmusáról itt olvashat.