Elindulás

A Békés Iskolák Program „nyitánya” egy olyan 1-1,5 órás interaktív előadás, amelynek célja, hogy egy adott tantestület tagjainak érdeklődését felkeltsük a szemlélet/program iránt. A „Bevezető modul”-t természetesen minden esetben megelőzi egy konzultáció az iskolavezetéssel, ahol vázlatosan bemutatásra kerül a program alapelve, felépítése, tartalma.

Az esetek döntő többségében az intézmények vezetői szívesen látnák iskolájukban az új kezdeményezést, így a továbbiakban tantestületek lelkesedésétől, illetve annak hiányától függ a folytatás.

 

Beveztő modul

A „Bevezető modul”-t nem érdemes nagyon hosszúra és tartalmában „sűrűre” tervezni. Szerencsés, ha a rendelkezésre álló időkeret (max. 1,5 óra) fele prezentáció, a másik fele interakció. Ez utóbbi azért is fontos, mert maga a Békés Iskolák Program implicit módon a tantestületek közösségfejlesztéseként is működik. A pedagógusok mentálhigiénés állapota szempontjából döntő jelentőségű lehet olyan mikroközösségek létrejötte (lásd: Békítő team modul), amely egy pozitív üzenet mentén, egymást támogatására építve tud együtt gondolkodni és munkálkodni.

A „Bevezető modul” előadása tartalmazza egyrészt a szemléleti alapvetéseket (bántalmazás jelensége, hatása, szerepek, szemlélők jelentősége, stb.), másrészt a Békés Iskolák Program megvalósításának lehetséges lépéseit, moduljait. A programot bevezető intézmények tapasztalataira végig nagyon sok utalás történik annak érdekében, hogy a hallgatósághoz közelebb hozzuk a kezdeményezést. Többek között ezért is érdemes személyesen megismerni minél több Békés Iskolás jó gyakorlatot.

Az előadást követően a tantestület aktivitását kiscsoportos körbeszélgetésekkel érjük el. Időben meghatározott (5-5 percnyi) intervallumban kell elmondaniuk, hogy milyen akadályokat, illetve lehetőségeket látnak a program iskolai bevezetése kapcsán. Minden kiscsoport egy-egy szószólója 2-2 percben összegezi a körben elhangzottakat, melyet flipchart papírokra rögzítünk (ezeket később is fel lehet használni). A körben ülve nem kell senkit meggyőzni, vagy tanácsot adni, egyszerűen elmondják érzéseiket, gondolataikat (természetesen mások minősítése nélkül) iskolájuk erőforrásairól. Ezeknek a rövid körbeszélgetéseknek a célja a program irányába való elköteleződés kialakítása, illetve a tanári közösségen belüli őszinte párbeszéd elindítása, amely a közösségfejlesztés első lépése lehet.

Az interaktív előadás zárásaként megnevezzük azt a személyt (jó esetben az iskolapszichológust), akinél az érdeklődő pedagógusok jelezhetik a Békítő teamhez való csatlakozási szándékukat. Érdemes erre egy határidőt kijelölni. Itt fontos megjegyezni, hogy a Békés Iskolák Program elindulásához nem szükséges a teljes tanári kar csatlakozása, elegendő néhány (min. 4-5 fő) lelkes pedagógus is (lásd erről bővebben: Békítő team modul).

Save

Save