Regionális békítő team

Tapasztalataink azt mutatják, hogy a magyar viszonyokat tekintve egyfajta régiós gondolkodás működhet hatékonyan és hosszú távon. Ez a régió lehet egy fővárosi kerület vagy akár egy egész megye is. (Mindkettőre található példa a honlapon: Fejér megye és Bp. 14. kerülete.) Néhány szakember összefogásával megvalósítható egy olyan támogató rendszer, amelyen keresztül a régión belüli érdeklődésekre lehet reagálni, illetve a program folyamatának kíséretét meg lehet valósítani. Őket nevezzük regionális békítő teameknek.

Jelenleg a program magyar adaptációja folyamatban van, melyet Szupervíziós Békítő Team tagjai végeznek szabadidejükben. A társadalmi felelősségvállalás jegyében mindannyiunk számára fontos, hogy a tudásanyag ingyenesen eljuthasson azokhoz, akik elköteleződtek a szemlélet mellett. Sajnos arra nincs lehetőségünk, hogy minden érdeklődést egyesével kielégítsünk, hiszen mindannyian dolgozunk, illetve családunk, magánéletünk van. Azonban a regionális békítő teamek rendelkezésére tudjuk bocsájtani az összegyűlt, nagy mennyiségű anyagot, aminek közös, lépésről lépésre való feldolgozásával (és a helyi szükségletek mentén való bővítésével) ki lehet alakítani az intézményeket támogató, hosszú távon is működőképes rendszert.

A régiós békítő team tagjai lehetnek például

 • a pedagógiai szakszolgálat iskola- és óvodapszichológiai koordinátor,
 • illetve a tehetségkoordinátor,
 • a családsegítő és gyermekjóléti központos prevencióval foglalkozó munkatársai,
 • iskola- és óvodapszichológusok,
 • pedagógusok, akik szívesen gondolkodnának régiós szinten is,
 • helyi prevenciós feladatokat ellátó alapítványok, egyesületek, szervezetek munkatársai,
 • iskolai védőnők, gyermekorvosok,
 • aikido vagy egyéb harcművészeti oktatók (a Békés harcos modulban fontos szerepük van),
 • nyugdíjas, ám aktív és lelkes pedagógusok, pszichológusok,
 • szülők, nagyszülők
 • bárki érdeklődő, aki elköteleződik a munka mellett.

Igazán hatékony akkor tud lenni a régiós békítő team, ha a tagok be tudják építeni a munkaidejükbe (vagy a szabadidejükbe) a rendszeres, személyes találkozókat. Ezeken az alkalmakon

 • közösen dolgozzák fel a kapott anyagokat,
 • készítik el azok továbbadásának módszereit (előadás, tréning, workshop stb.), stratégiáit,
 • alakítják ki az együttműködési lehetőségeket (maguk között, az érdeklődő intézményekkel, esetleg a fenntartókkal, szponzorokkal stb.),
 • dolgozzák ki a program népszerűsítésének módját a régión belül stb.

Minél gyakrabban találkoznak, annál gyorsabban tudják feldolgozni az anyagokat.

Ennek a csapatnak fontos feladata az intézmények látogatása is,

 • ahol előadásokat, tréningeket, képzéseket tartanak, amelyek keretein belül megismertetik az érdeklődőket a békítő szemlélettel és az egyes modulokkal,
 • segítik az intézményi békítő teameket,
 • támogatást nyújtanak az elakadásaikban stb.

Ezért jó, ha a tagok között vannak olyan szakemberek, akiknek eleve ez a munkájuk (pl. prevenciós feladatokat végzők) vagy sok szabadidővel rendelkeznek (nyugdíjba vonult, önkéntes szakemberek).

A regionális békítő teamek feladatai a Békés Iskolák Program folyamatában: /a-bekes-iskolak-program-folyamatmodellje-regionalis-bekito-teamek-szamara/

A régiós békítő teamek fontos funkciót tölthetnek be abban is, hogy az adott régióban az addig egymásról nem (feltétlen) tudó (vagy törődő), időnként párhuzamosan működő szervezetek prevenciós tevékenységét összehangolja és rendszerbe szervezze. Lehetőségük van arra, hogy feltérképezzék ezeket az intézményeket (pl. szakszolgálat, családsegítő, védőnők, gyerekorvosok, iskolarendőr, gyermekjogi képviselők stb.), egyesületeket, alapítványokat, felvegyék a kapcsolatot velük, megismerjék a munkájukat, meghívják a teambe őket. A Békés Iskolák program alkalmas arra, hogy minden pozitív célkitűzésű, az intézményi légkört javító kezdeményezést egy folyamat részévé integráljon és mintegy keretbe, rendszerbe foglalja. Ennek hatására az 1-2 órás preventív foglalkozások hatékonyságát is megnövelheti.

Mit tegyek, ha felkeltette az érdeklődésemet a Békés Iskolák Program?