Segítői modul

A Békés Iskolák Program fontos részei a különböző segítők bevonása, képzése. Ilyenek lehetnek:

  • a kortárs segítők
  • a kortárs vezetők
  • az önkéntes segítők
  • a mentor program mentorai

A kortárs segítők a saját kortársaik között képviselik a békítő szemléletet és segítik a felmerülő konfliktusok, problémák békés, erőszakmentes megoldását.

A kortárs vezetők olyan felsőbb évfolyamok tanulói, akik a kisebbek között képviselik a békítős értékeket megfelelő képzés után. Ez egy lehetőség lehet például arra is, hogy egy Békés Iskolák Program mellett elköteleződött középiskola diákjai az 50 órás közösségi szolgálatát egy általános iskolában töltsék el, kortárs vezetőként tevékenykedve. Feladatuk, hogy segítsék a kisebbeket a konfliktusaik, problémáik békés, erőszakmentes megoldásában.

Az önkéntes segítők olyan intézménytől független, felnőtt önkéntesek, akik megfelelő képzés után a folyosókon, az ebédlőben, az udvaron és egyéb hasonló helyeken képviselik a békítős értékeket és segítik a felmerülő nehézségek, problémák, konfliktusok békés megoldását a gyerekek között. Ilyen önkéntes segítők lehetnek az egyetemi hallgatók, nyugdíjba vonult pedagógusok vagy egyéb szakemberek, szülők, nagyszülők vagy bárki, aki elhivatottságot érez és elköteleződött a békítő szemlélet és módszerek mellett. Számukra speciális képzést szükséges szervezni.

A mentor program célja, hogy a kevésbé jól mentalizáló, a közösségbe nehezen beilleszkedő gyerekek számára olyan biztonságos kötődési lehetőséget biztosítson, akivel megélhetik az elfogadást, az odafigyelést, a törődést, és ebben a kapcsolatban megfelelő minőségben tapasztalhatják meg a mentalizálást, aminek köszönhetően az érintett gyerekek mentalizációs készsége is fejlődésnek indulhat. Mentor lehet pedagógus, szociális munkás, pszichológus, vagy bárki más, aki magas szinten mentalizál és rendelkezik az ehhez szükséges speciális képzéssel.

Jelenleg ezek a modulok még kidolgozás alatt állnak, de az érdeklődők számára szívesen adunk információt, illetve biztosítunk tanácsadási lehetőséget, ha az intézmény dolgozói maguk szeretnék kidolgozni egyiket-másikat. Érdeklődni az info@bekesiskolak.hu-n lehet.