A folyamat

A Békés iskolák program folyamatmodellje

– az intézményi békítő teamek számára –

Az intézményi békítő teamekről itt olvashat.

A tapasztalataink azt mutatják, hogy nagyon változatos annak a módja, ahogy egy intézmény először találkozik a békés iskolák programmal. Gyakran egy pedagógus, egy intézménypszichológus, a vezető vagy akár egy szülő köteleződik el leghamarabb a békítős út mellett. Bárhogy is legyen, a tájékozódásuk után a vezetővel mindenképpen meg kell osztaniuk a lehetőséget. Ha ő nyitottnak bizonyul, akkor a regionális békítő team egyik tagja leül vele beszélgetni. (Amennyiben az adott térségben nincs regionális békítő team, úgy a Szupervíziós Békítő Team tagjai felkérhetőek – anyagi ellenszolgáltatás fejében. További információ a info@bekesiskolak.hu e-mail címen kérhető.)

 1. A vezető érzékenyítése, tájékoztatása

  • Kb. 1 órás beszélgetés

  • Főbb elemek: a program áttekintő bemutatása, az önkéntesség elve, az elköteleződés fontossága, a vezető szerepe a programban, a következő lépések megbeszélése.

 1. Az egész tantestület számára a bevezető előadás megtartása

  • A regionális békítő team tagjai tartják (vagy a Szupervíziós Békítő Teamből valaki)

  • 1(-1,5) órás

  • Cél: a bántalmazás dinamikájának bemutatása és a program áttekintése

  • A végén kiscsoportokban a pedagógusok átgondolják:

   • Milyen akadályokat (nehézségeket) látnak a program bevezetése kapcsán?

   • Milyen lehetőségeik (meglevő erőforrásaik) vannak a program bevezetéséhez?

   • Milyen előnyei, nyeresége lenne annak, ha az akadályok ellenére bevezetnék a programot?

  • A legvégén adjuk meg annak a személynek a nevét, akinél jelentkezhetnek azok, akik békítő team tagok szeretnének lenni.

 1. A békítő team megalakítása

  • Alakuló ülés: keretek (mikor, hol, milyen gyakran, hogyan fognak dolgozni), szabályok tisztázása, két teamvezető kiválasztása, a vezetőséggel való kapcsolattartásért felelős személy kiválasztása

  • Feladatuk: a békítős szemlélet elterjesztése az intézményben. Ehhez kell kidolgozniuk azt a programot, amivel ezt el tudják érni.

  • Rövid távú feladatuk:

   1. a békítős szemlélet elsajátítása

   2. a diagnosztikai modul megvalósítása

 1. Szemléletformálás

  • ebben a szakaszban elsősorban a békítő team tagjainak kell megismerkedniük a Békés iskolák program szemléleti alapjaival

  • Ennek lépései:

   1. Twemlow, Stuart W. és Sacco, Frank C.: Miért nem működnek az iskolai bántalmazás-ellenes programok, Flaccus Kiadó, 2012. című könyv elolvasása, feldolgozása

   2. Szemléleti tréning

   3. Resztoratív tréning

   4. Békés, biztonságos közösség tréning

   5. Vezetői modul: az intézmény vezetőségének szóló szemléletformáló tréning
   6. www.bekesiskolak.hu – cikkeinek, anyagainak tanulmányozása

   7. A bántalmazás kezelésének eljárásrendje
  • A tréningek általában 15 fősek szoktak lenni, amit kezdetben a 5-10 fő körüli békítő team tagok nem töltenek ki. Ilyenkor az esetlegesen érdeklődő, motivált pedagógus kollégák meghívhatóak. Hátha ennek hatására a békítő teambe is beülnek. De ha nem, az sem baj.

 1. Diagnosztikai modul

  • A békítő team tagjai bonyolítják le (kedvező esetben a regionális békítő team támogatásával)

  • A kérdőívek adaptálása és internetes felületre felvitele (pl. Google Forms)

  • A kérdőívek szétküldése a szülőknek és a pedagógusoknak, valamint a technikai dolgozóknak

  • Megszervezni, hogy minden osztály az informatika teremben kitölthesse a kérdőívet

  • az óvodás korosztállyal és az 1-2 évfolyam osztályaival csoportos interjú formájában felvenni a kérdőívet

  • Megszervezni és lebonyolítani a pedagógusok és a technikai dolgozók egyéni interjúztatását

  • A kapott eredményeket feldolgozni és problématérképen (vagy prezentáción) megjeleníteni

  • A tantestület és a vezető számára prezentálni az eredményeket

  • A közösség együtt dönt arról, hogy a problémákkal milyen sorrendben szeretne foglalkozni

  • A pedagógusok, illetve a tantestület és a vezetőség közötti együttműködés és kommunikáció javítására alkalmazható a Békés Café módszer (ennek bemutatása 2018-ban várható)

  • Az új érdeklődők csatlakozhatnak a békítő teamhez

 1. Program tervezés

  • a diagnosztikai modul végeredményeképpen a közösség képet kapott az intézmény problémáiról, fejlesztendő területeiről, valamint döntöttek arról, mivel szeretnének legelőször foglalkozni

  • a békítő team tagjai megismerik a különböző modulokat (ezekről a regionális vagy a Szupervíziós békítő team tud tájékoztatást adni)

  • számba veszik a saját erőforrásaikat, futó és a Békés iskolákba integrálható programjaikat, az „íróasztal fiókokban” porosodó, de a békítős szemlélettel rokon, pedagógusok által elvégzett képzéseket

  • A program tervezése a problématérkép, közössége igénye és a lehetőségek összehangolása alapján a különböző modulok kiválasztásából áll. Mindezek fényében megtervezik a saját programjukat.

  • rövid, közép és hosszú távú tervet is készítenek

 1. Indító kampány

  • egy látványos, gyerekeket, szülőket (esetleg fenntartókat) is megszólító kampány, amelynek célja, hogy mindenki számára egyértelmű legyen: az intézmény mától kezdve arra törekszik, hogy békés iskola/óvoda legyen

  • a kampány témájául a közös fogalomrendszer kialakítására (mit nevezünk bántalmazásnak, kik a szereplői, mi minden számít bántalmazásnak) és a védelmező/a Békés harcos erényeire, az áldozat melletti kiállás módjaira érdemes a hangsúlyt fektetni

 1. Megvalósítás

  • a megtervezett program kivitelezése

  • az eredmények folyamatos kommunikálása, aminek hatására egyre többen köteleződnek el a program mellett

  • a cél: a tantestület legalább 75% elköteleződjön és aktívan részt vegyen az egyes modulok kivitelezésében. Ekkortól válik a program önfenntartóvá.

 1. Visszacsatolás

  • A kudarcok, elakadások teljesen természetes részei a folyamatnak. A regionális és a Szupervíziós békítő team feladata, hogy ilyenkor segítsenek. Érdemes kihasználni: /megvalositas/szupervizio/. De semmiképp ne adják fel a programot!!!

  • Az egyes modulok hatékonyságát lehet vizsgálni és az eredmények fényében csiszolgatni

  • Érdemes a teljes légkörfelmérést évente megismételni és figyelemmel kísérni az eredmények alakulását

  • A beírások, hiányzások, magatartás jegyek, fegyelmi tárgyalások stb. számának változásait is érdemes figyelemmel kísérni

  • Sőt a tanulmányi eredményeket is, mert a nemzetközi adatok azt mutatják, hogy a békés, biztonságos légkörű iskolákban javul a teljesítmény a tanulásban is.