Mentalizációs-közösségépítő projekt

A dolgozatot Guttengeber Anna, az ELTE hallgatója készítette a Békés iskolák program számára.

A kurzus fontos készségfejlesztést jelentett számomra, amelynek során sokat gondolkodtam azon, hogy pszichológusként milyen keretek között tudunk egy egész osztályközösséget segíteni egymás jobb megismerésében. Úgy látom, ma még ritka itthon, hogy iskolapszichológusok egész osztályokat ismerjenek meg, és nincs is annyira kerete a pszichológus jelenlétének az osztályközösségek életében. A mostani projektben egy olyan foglalkozás terveztem meg, ami egy dupla osztályfőnöki óra időtartamába belefér. Alapvető célom volt egy olyan játék felépítése, ami vágyat ébreszthet egymást kevésbé ismerő osztálytársakban egymás jobb megismeréséhez, és keretet is ad a mélyebb beszélgetés, élménymegosztás elindulásához. Mindez hozzájárulhat egy békésebb, megértőbb és elfogadóbb osztályközösség létrejöttéhez.

A játékot egész osztályban érdemes játszani. Ha kisebb csoportokra bontjuk a közösséget, akár véletlenszerű a felosztás, akár valamilyen konkrét struktúra szerint tesszük ezt, az a többi csoporttagban a kimaradás élményét generálhatja. Ezt mindenképp fontos lenne elkerülni.


Az alapötletet a baráti társaságunkban játszott játékok szolgáltatták, ezeket a tapasztalataimat kombináltam a Royer-féle Metamorfózis-teszttel. A játék során körben ülünk, minden játékos felírja a nevét egy üres A4-es papírra. Mindenki választ magának egy színes tollat, ami alapján beazonosítható mindaz, amit írt, mert a saját papírján kívül mindenki máséra fog valamit írni. Megegyezés szerint mindenki továbbadja a lapját jobbra vagy balra, az a fontos, hogy a játék egésze alatt ugyanabba az irányba haladjanak a lapok. Ezután kérdések érkeznek (pl. melyik országban élne szívesen 40 évesen, milyen fa lenne, ki lenne a Harry Potterből, stb.), amire mindenkinek aszerint kell válaszolnia, ami szerinte a legjobban illik arra az emberre, akinek alapja előtte van. Mindenki csak egy kérdést válaszol meg, majd mennek tovább a lapok.

Az, hogy ez az egyszerű játék hogyan használható fel közösségépítésre, itt letölthető fájlban elolvasható:   Guttengeber Anna: Mentalizációs-közösségépítő projekt ( Mentalizációs-közösségépítő-projekt-Guttengeber-Anna.pdf : 422,0 KB )

Agymanók c. animációs film felhasználása a mentalizáció fejlesztésére

A dolgozatot Károlyi Borbála, az ELTE hallgatója készítette a Békés iskolák program számára.

Kedves Érdeklődők!

A tématervemet elsősorban az alsós gyerekek érzelmi intelligenciájának, mentalizációs képességeinek, együttműködő képességeinek fejlesztésére készítettem.

Az órákat az erkölcstan órákhoz tudnám leginkább kapcsolni, de a gyakorlattípusok más tantárgyak tanításába is beépíthetők. Akár iskolán kívüli foglalkozások keretein belül is megtarthatók. Érdekes lehet különböző életkorú gyerekek együttműködésével megvalósítani a foglalkozásokat, így még nagyobb hangsúlyt kaphat az egymástól tanulás módszere.

Képtalálatok a következőre: inside out"

Javasolt évfolyam: 2.

Természetesen a játékos feladatokat lehet könnyíteni/nehezíteni, így más korosztályoknak is megfelelhetnek. Érdemes az adott gyerekcsoport fejlettségi szintjéhez igazítani azokat, de az alsós korosztály életkori sajátosságait figyelembe véve készítettem a tervezetet.

A tématervemet a következő, a kerettanterv által meghatározott témák valamelyikéhez illeszteném:

1.-2. évfolyam: Társaim- Ők és én

3.-4. évfolyam: Milyen vagyok én és milyennek látnak mások?, Közösségben és egyedül – a társaim és én

Azt is el tudom képzelni, hogy az órákat nem ugyanabban az évben tartja meg a pedagógus az osztálynak, hiszen azok egyre fejlettebb képességek meglétét feltételezik, ilyen módon épülnek egymásra. Így érdemes azokat az elemeket kipróbálni, amire az adott osztály készen áll.

Az adott témát 7 órában/foglalkozásban terveztem meg a következő célok alapján:

(A célokat a 2013-as kerettantervben feltüntetett fejlesztési célokra építve határoztam meg.)

 • Érzelmi intelligencia fejlesztése.

 • Mentalizációs képességek fejlesztése.

 • Együttműködő képességek fejlesztése.

 • A tanulók erkölcsi érzékének fejlesztése.

 • Az erkölcsi érzék és a lelkiismeret fejlesztése.

 • A tanulók képessé tétele arra, hogy olyan értékeket erősítsenek meg magukban, amelyek egyszerre igazodnak az alapvető erkölcsi értékekhez, valamint saját és közösségeik érdekeihez. Közben pedig fejlődnek bennük azok a pozitív belső késztetések is, amelyek segítségükre vannak a jó és a rossz felismerésében, az elkövetett hibák kijavításában, valamint a bűntudat kezelésében.

 • A személyes kapcsolatok és vonzódások világában való tájékozódás képességének fejlesztése, mások elfogadásának segítése.

 • Az önismeret erősítése és az önelfogadás segítése.

 • Az önkontroll és a szociális magatartás kialakulásának támogatása.

 • A sajáton kívüli nézőpontok felvételének gyakoroltatása, értéket képviselő példaképek keresése.

 • A testbeszéd alapelemeinek ismerete. Személyes tapasztalatok az osztályközösség működéséről.

 • A hatékony kommunikáció elemi feltételeinek tudatosítása. Az alapvető kommunikációs formák tudatos használatának fejlesztése.

 • A mások kirekesztését elutasító szociális érzékenység erősítése.

 • A személyes érzések és gondolatok kifejezésének gyakoroltatása.

Képtalálatok a következőre: inside out"

Előzmények:

 • A tanulók előzetes tudására, eddigi tapasztalataikra építés.

 • Esetleg elemi szintű gyakorlat személyek jellemzésében.

Folytatás:

 • A mentalizációs képesség fejlesztése további gyakorlatok során.

Más filmek, könyvek, stb. feldolgozásával, vagy további empatikus képességet fejlesztő játékos gyakorlatokkal.

A 7 óra fő gondolatai a következők:

1.-2. alkalom: A film megnézése közösen.

3. alkalom: Érzések felidézése és megnevezése saját tapasztalatok és a filmről való beszélgetés során.

4. alkalom: Érzelmek felismerése és megnevezése.

5. alkalom: Érzelmek értelmezése.

6. alkalom: Érzelmek átélése, a mentalizációs képesség alapozása, fejlesztése.

7. alkalom: Segítségadás lehetőségeinek tudatosítása, a védelmező szerep megtapasztalása.

Képtalálatok a következőre: inside out"

Melléktémák:

Amennyiben a pedagógus valamelyik óra során azt érzi, hogy az osztály még nem áll készen a továbblépésre, a magasabb szintű gyakorlásra, akkor érdemes megszakítani a folyamatot és hosszabb ideig időzni a fent felsorolt témakörök valamelyikénél.
Felhasznált források:

A kivágott képek, valamint filmrészletek az Inside Out / Agymanók (2015.) című filmből származnak.

A bullying kisfilm forrása: STOP BULLYING! a short Film https://www.youtube.com/watch?time_continue=101&v=AcZmrp-3yCs

További képek:

A teljes dolgozat az óratervekkel letölthető innen:   Károlyi Borbála: Agymanók és a mentalizáció ( Károlyi-Borbála_Agymanók-és-a-mentalizáció.pdf : 316,8 KB )

Hogyan végezzük a meditációs gyakorlatokat?

A Belső Csend modulról itt

Hogyan végezzék a gyakorlatokat?
A viszonylagos csend és a zavaró tényezők kizárása segít a módszer alkalmazásában. Azokat, akik nem akarnak részt venni, ne erőltessék a gyakorlatok elvégzésére.

A könnyebb ellazulás érdekében levehetik a szemüveget, lazítsák meg a szoros ruhákat, üljenek kényelmesen, mindkét kezüket tenyérrel fölfelé pihentessék az ölükben.

A tanár indítsa el a meditációs hanganyagot vagy videót, és kövessék az utasításokat. Tapasztalataink szerint a gyerekek szívesebben végzik a gyakorlatot, ha a tanár közéjük ül és velük együtt meditál.

Honlapunkon (http://www.belsocsend.hu/video/) különböző hosszúságú és típusú meditációkat találnak, különböző nyelveken. A videókon lehetőség van a felirat bekapcsolására a videó bal alsó részén található cc gombra kattintva.

Célszerű a gyerekeknek az adott meditációs gyakorlat első elvégzése előtt megmutatni, hogy hova fogják tenni a kezeiket. Minden újabb videó bevezetésénél érdemes időt adni arra, hogy a gyerekek megismerkedjenek a gyakorlattal. Ha a videót használják, akkor kezdetben, illetve a kisebb korosztálynál teljesen természetes, hogy a gyerekek szeme nyitva marad. Amikor a gyerekek már jól ismerik a gyakorlatot, hatásosabb azt csukott szemmel végezni.

Az idegen nyelvű videók nyelvórai használatra készültek. A nyelvtudás mértékétől függően itt is érdemes lehet először megismerni a magyar változatot, és csak azután végezni idegen nyelven az adott meditációt.

Tapasztalatok alapján a legjobb hatás a reggeli ébredés utáni és az esti lefekvés előtti gyakorlással érhető el, ezért érdemes buzdítani a gyerekeket a gyakorlatok otthoni végzésére is.

A meditáció rendszeresítése az iskolában
Javasoljuk, hogy minden nap legalább egyszer meditáljanak a gyerekek. Az első 2-3 hétben a kezdő 10 perces meditációt végezzék, később választhatnak a többi (rövidebb) meditáció közül.
Ha a nap folyamán akár a gyerekek, akár a tanárok szükségét érzik, végezhetnek egy rövidebb meditációt (de természetesen hosszabbat) is.

Azokban az iskolákban, ahol van reggeli ráhangolódó negyedóra, az jó alkalom lehet a meditációra.

Az iskolai légkörön sokat javít, ha valamennyi osztály végzi a meditációt.

Ha felmérésben vesznek részt, de nem végzik meghatározott rendszerességgel a meditációt, vezessenek nyilvántartást arról, hogy a gyerekek hányszor gyakoroltak.

Mikor melyik meditációt végezzék?

8 éves kor alatt
Pillangó és Szivárvány dalok
Ha önkéntes már bemutatta a mozdulatsorokat a gyerekeknek vagy a tanároknak, a mese megtekintése illetve a fás meditáció előtt a ’Pillangó’ és ’Szivárvány’ dalokkal el lehet végezni a figyelmet segítő mozdulatsorokat.

Ezt a két dalt mindig együtt kell használni. Segíti, hogy a gyerekek megtanulják a figyelmüket irányítani. Érdemes meditáció előtt és akár után is használni. Alkalmazható a nap során bármikor, ha a meditációra nincs idő, de arra van, hogy a két dalocskát elénekeljék a mozdulatsorok elvégzésével együtt.

A Béke van a szívemben dallal összekötve a gyerekek meg is nyugodhatnak, a dal segíti, hogy elérjék a belső csendet.

Béke van a szívemben dal
Bármikor használható a nap során, önállóan, vagy a többi dallal, és a meditációkkal összekötve is.

A Király Kertje című mese
Ha nem járt az iskolában Belső Csend önkéntes bevezető órát tartani, akkor kezdhetik a meditációt a kisebbeknél ezzel a mesével. A gyerekek nézzék meg a történetet, aminek a végén van egy rövidebb meditáció. Jó, ha a tanár a meditáció előtt elmondja, hogy a mese végén fognak meditálni, és előre gyakorolják, hova kell majd tenni a kezeket. A mese után, ha van idő, meg lehet hallgatni a ’Béke van a szívemben’ dalt.

Fás meditáció
Ezt a meditációt használhatjuk a nagyobbaknál bevezető meditációnak, vagy kisebbeknél akkor, amikor a Király Kertje mese végén található meditációt már ismerik. A két meditáció felváltva is használható.

A meditáció előtt, ha járt önkéntes önöknél és a gyerekek vagy a tanárok ismerik, a ’Pillangó’ és ’Szivárvány’ dalokkal el lehet végezni a figyelmet segítő mozdulatsorokat, majd elindítani a meditációt. A végén, ha van idő, meg lehet hallgatni a ’Béke van a szívemben’ dalt.

Buborékos meditáció
Ezt a meditációt akkor ajánljuk, amikor már jól megy a ’Király kertje’ mese végén található vagy a fás meditáció. Ennél a meditációnál is használhatjuk a figyelmet segítő mozdulatsort (pillangó, szivárvány dalok), ha a gyerekek ismerik azt.

8 éves kor felett (felnőtteknek is!)
Kezdő meditációk
Első alkalmakkor a gyerekek még ismerkednek a mozdulatokkal, a megerősítésekkel. Ahhoz, hogy a meditálás gyakorlattá váljon, érdemes 2-3 hétig a 10 perces kezdő meditációt gyakorolni. A rövidebb kezdő meditációkat lehet a nap folyamán második meditációként alkalmazni, illetve 2-3 hét elteltével akkor is, ha kevesebb idejük van az órán.

Meditáció nyugodt napokra
Ezt a gyakorlatot akkor ajánljuk, amikor a gyerekek már rutinosak a meditációban, és a tanár vagy a gyerekek úgy érzik, hogy szívesen kipróbálnának más meditációt is. A gyerekek egy kicsit eltérő megerősítéseket használnak, mint a kezdő meditáció során. Ennek célja, hogy további pozitív belső tulajdonságokat fedezzenek fel magukban, és ezzel párhuzamosan megszabaduljanak rossz tulajdonságaiktól.

Motiváló meditáció
A motiváló meditáció célja, hogy a gyerekek felfedezzék saját dinamizmusukat, cselekvési képességeiket, felelősségteljességüket anélkül, hogy elnyomnának másokat, vagy agresszívvá válnának. Ezt a meditációt bármikor lehet használni, de különösen alkalmas két igen eltérő szituációra. Egyrészt, ha az osztály nyomott hangulatban van, a gyerekek fáradtak, nem reagálnak, nem vesznek részt az órai munkában, másrészt, ha az osztály túlpörgött, rendkívül fegyelmezetlen, esetleg agresszíven viselkedik. Utóbbi esetben ez a meditáció lecsendesíti ezt a túlfeszített állapotot, és megfelelő mederbe tereli a gyerekek aktivitását. Segít akkor is, ha a gyerekek szórakozottak, figyelmetlenek, szétszórtak.

Kiegészítő hanganyagok
Ha a nagyobb gyerekek már önállóan is tudnak meditálni, ismerik a megerősítéseket, a kezek pozícióit, ezen hanganyagokkal tarthatnak közös meditációkat akár úgy, hogy valaki mondja az osztályból, hogy mikor hova tegyék a kezüket, és mit mondjanak, vagy úgy, hogy mindenki önállóan meditál, magában azt a megerősítést használva, amire úgy érzi, éppen szüksége van.

Mit csináljanak azok a gyerekek, akiknek a szülei nem járultak hozzá a részvételükhöz?
Javasoljuk, hogy a gyerekek szüleinek magyarázzák el, hogy az iskola tiszteletben tartja döntésüket, és kéri őket, hogy ők is tartsák tiszteletben a többi szülő döntését, és sem ők, sem gyerekeik ne gátolják a meditáció gyakorlását.
A hozzájáruló nyilatkozatban fel lehet hívni a szülő figyelmét, hogy az iskola nem tud külön felügyeletet biztosítani a részt nem vevő gyermek számára, így ő az osztályteremben marad.

Mit tegyenek, ha a gyerekek ellenállnak?
Ha a gyerekek zúgolódnak, vagy nem mindenki akar mindig meditálni, kérjük őket, hogy tiszteljék meg a többieket azzal, hogy csendben maradnak a meditáció alatt.

Ha a gyerekek cikinek érzik egymás előtt
Meg lehet kérni a gyerekeket, hogy fogalmazzák meg, mi az, ami miatt nem akarnak meditálni, ezáltal tanulhatják a mentalizációt. Illetve beszéljék meg velük, hogy tartsák tiszteletben egymás döntéseit, ne cikizzék egymást a meditáció miatt. A Békés Iskola Program keretében lehetőség van elmagyarázni a gyerekeknek, hogy ez verbális bántalmazásnak minősül,

Mentálhigiénés zavarokkal küzdő gyerekek
Ügyeljenek arra, hogy mentálhigiénés zavarokkal küzdő gyerekek csak orvosuk hozzájárulásával és felügyelete mellett végezzék a gyakorlatokat

A Belső Csend meditáció hatásmechanizmusa
A Belső Csend meditáció lényege, hogy elérjünk egy gondolatmentes, de tudatos állapotot, amelyben mindennek tudatában vagyunk, de agyunk nem reagál állandó gondolatok sorozatával a külső és belső környezetre, csak szemléli azokat. Ez a belső csend állapota.
Ezért meditációs gyakorlatok segítenek a jelenben maradni, ami elősegíti, hogy elválasszuk önmagunkat a negatív gondolatoktól és érzésektől, és ezek fölé emelkedjünk. A gyakorlatok során a kéztartások és megerősítések segítenek a figyelem irányításában, a Belső Csend meditáció rendszeres gyakorlása pedig pozitív hatással van idegrendszerünkre, aktivizálja a paraszimpatikus idegrendszert.

Az idegrendszerünk azon részét, ami nem tudatosul bennünk, akaratunkkal nem, vagy alig tudunk befolyásolni, autonóm (vagy vegetatív) idegrendszernek nevezzük. Az autonóm idegrendszer a szervezet belső szerveit és a külső elválasztású mirigyeket szabályozza. Az endokrin rendszerrel együtt hozza létre a szervezet belső egyensúlyát, ami az optimális működéshez kell. Funkciója alapján két részre oszlik, szimpatikus és paraszimpatikus idegrendszerre, amelyek hatása ellenkező.
A szimpatikus idegrendszer stressz vagy vészhelyzet esetén aktivizálódik, készenléti állapotba hozza a szervezetet. Az agy, a szív és az izmok vérellátása fokozódik, nő a vérnyomás és a pulzusszám. A hasi szervek vérellátása csökken.
A paraszimpatikus idegrendszer ezzel ellentétben a nyugalmi állapotot állítja helyre, ami biztosítja az energiatermelést és az energia megtartását. Hatására csökken a vérnyomás és a pulzus, javul a hasi szervek vérellátása, míg a vázizomzaté csökken. A szervezet megnyugszik, feltölti ’raktárait’ a következő készenléti helyzetig.

A rendszeres stressz túlzott szimpatikus aktivitáshoz vezet. Ha ezt nem követi elegendő paraszimpatikus aktivitás, idővel tartalékaink kimerülnek, és nehezebben kezeljük a mindennapos helyzeteket, stresszként éljük meg azt is, ami esetleg nem is kellene, hogy az legyen. Szélsőséges esetben egészségünk is károsodhat.

A kutatások kimutatták, hogy a Belső Csend meditáció ébrenléti hypometabolikus állapotot hoz létre a testben, ami csökkent szimpatikus aktivitásra, és nagyobb paraszimpatikus aktivitásra utal.
A mérhető paraméterek, mint a pulzus, szisztolés vérnyomás, légzés, galvanikus bőrellenállás, vizelet VMA szintje, a bőr hőmérséklete, a kezdő és régóta meditáló, egészséges vagy beteg emberek esetében is a paraszimpatikus aktivitás fokozódására utaltak.
Kezdő és régóta meditáló emberek EEG-jét összehasonlítva specifikus agyi aktivitási mintázat látható. Gyakorló meditálók esetében megnövekednek az alfa és théta hullámok az agy egész területén, de különösen a bal frontális régióban. Az alfa aktivitás a mentális tevékenység és a külső figyelem csökkenésére utal. A megnövekedett théta aktivitás az örömérzettel és a gondolatmentes állapottal kapcsolható össze. A fronto-parietális théta összeköttetések aktivitásának növekedése pedig a figyelemhálózat erősödésére utal. A béta-endorphinok szintje 70%-kal nő meditáció alatt a vérben, ami a limbikus rendszer és a pozitív érzések aktivizálódására utal.

A tapasztalatok azt mutatják, hogy napi kétszeri, naponta összesen kb. 15 perc belső csend meditáció a fokozott paraszimpatikus aktivitás révén helyreállítja a vegetatív idegrendszer egyensúlyát, ellensúlyozza a modern élet fokozott stresszhatásait. Segít a jó közérzet kialakításában és a mindennapi kihívásoknak való megfelelésben.

Az ausztrál iskolai felmérések azt mutatják, hogy a 10 perces Belső Csend iskolai meditáció egy éven át történő gyakorlása 80%-kal csökkentette a gyerekek mentális egészségének rizikófaktorát, és 30%-kal javította a gyerekek szociális készségeit. A gyerekek élvezték a meditációt. http://www.mentalstillness.org/mental-stillness-learning-project

Meditáció utáni érzetek
A gyerekek visszajelzései alapján elmondható, hogy a gyerekek kb. 75%-a már az első meditációt követően nyugalmat, békét érez, többen már az első alkalommal elérik a gondolatmentes állapotot.
Ritkán előfordulhat, hogy az első néhány alkalommal a gyermekek szomorúságot éreznek, vagy más enyhén kellemetlen érzeteket tapasztalnak. Ezt okozhatja az is, hogy a pozitív megerősítésekkel nem tudnak azonosulni személyes körülményeik vagy állapotuk miatt. Ez a gyakorlás hatására változni fog. Ilyenkor feltétlen nyugtassuk meg a gyerekeket, különösen a kisebbeket, hogy ez is teljesen normális, a rossz dolgok néha nehezebben múlnak el, nem kell tőlük félni, és nem szabad feladni, hogy megpróbáljuk jól érezni magunkat.

A meditáció hatásainak felmérése
Amennyiben az iskola szeretné felmérni, hogy a rendszeres gyakorlás hogyan hat a gyerekekre, a belsocsend@belsocsend.hu oldalon jelezzék igényüket.

Mentorálás
Kérdéseikkel, észrevételeikkel bármikor fordulhatnak a Belső Csend Program ökénteseihez. Igény esetén az önkéntesek tartanak foglalkozást a gyerekeknek.

Nyugalom Díj

A Győri Váci Mihály Általános Iskola az iskolagyűlését 2018. április 5-én tartotta. Ekkor oklevéllel jutalmazzák MINDEN osztálynak azon tanulóit, akik két hónapi teljesítményükkel (Nyugalom-díj “cédulák” begyűjtésével) kiérdemelték  a “Nyugalom díjat” az alábbi területek valamelyikén.
 

 1. Kiválóan tud uralkodni a haragján
 2. Nyugodt tud maradni nehéz helyzetekben is
 3. Jó ötletei vannak a békés megoldások keresésében
 4. Észreveszi, ha társai segítségre szorulnak és segít nekik
 5. Legjobb csapatjátékos

A Nyugalom Díj oklevelek pdf formátumban letölthető innen belépés/regisztráció után:

  Nyugidíj Oklevél – pdf ( nyugalom-dij-oklevel_1.pdf : 472,0 KB ) (Az igazgató neve üresen hagyva.)

A cédulák pedig innen szintén belépés/regisztráció után:   Nyugidíj cédula ( nyugidíj-cédulák-1.docx : 418,9 KB ) (A cédula forrása a Vadaskerti Gyermekkórház egyik képzése.)

Köszönjük szépen a Győri Váci Mihály Általános Iskolának, hogy közkinccsé teszik ezt a békés gyakorlatukat.

Felhívás – közvetítsünk hasznos, pozitív üzeneteket!

Várjuk az intézményi jó gyakorlatokat, kreatív ötleteket, amelyek bármilyen módon segítik az intézménybe járó gyermekeket, tanulókat!
A Békés iskolák program az intézményi légkör javítását célozza. Néha egy-egy apróság is sokat javíthat az odajárók közérzetén. Az alábbi képek külföldi példák, de tudjuk, hogy sok magyar iskolában és óvodában is találunk hasonlóan kreatív megoldásokat. Várjuk a képeket ezekről a poszt alatti kommentben, vagy az info@bekesiskolak.hu e-mail címre. A beérkező jó példákat bemutatjuk a honlapunkon és az FB-oldalunkon, hogy mások is inspirálódhassanak. Kérjük, a képekhez írják oda az iskola, óvoda nevét és a települést is.

A képek forrásai: https://www.facebook.com/WonderfulEngineering/posts/1695821510509855

Ő egy angyal!

A Győri Váci Mihály Általános Iskola, amely egyike az elkötelezett, magyar békés iskoláknak, decemberben új kezdeményezéssel állt elő. Ez a hónap az “Angyalok hava” az iskolában.
A játék lényege:

Minden osztályfőnök “Ő egy angyal!” feliratú lapocskákat készít, amelyeket kérésre a gyermekeknek adnak ki, majd pedig gyűjtenek be tőlük.

 1. Ha úgy gondolod egy társadról, hogy a nap folyamán valami olyat tett, amiért kiérdemli az “Ő egy angyal!” címet, akkor a lapocska elejére a NEVET, a hátuljára a JÓ CSELEKEDETET kell felírni, majd az osztályfőnöködnek adni.
 2. Utolsó tanítási napon (karácsonyi ünnepség keretében) kiadják a “Legangyalibb osztály” és az “Ő egy Földre szállt angyal!” címeket (reményeik szerint minden osztályból többet is adhatnak).